Guro Hansen ku nærbilde Ualand

Fatland trenger mer norsk storfekjøtt!

Tenker du på slakteriskifte ved nyttår? Det lønner seg å sjekke våre betingelser før du bestemmer deg!

Visste du for eksempel at i Fatland kan du få kr 11,50 i tillegg for en Anguskvige og fortsatt oppnå kvalitetstilskudd på kr 7,50? Vi legger det flatt på prisen, vi er nemlig opptatt av at dere skal kunne tilpasse fôringen slik dere ikke får for mye fettrekk, særlig på kviger. Vi vil ikke risikere at dere mister kvalitetstilskuddet fra staten fordi dere forsøker å oppnå for høy vekt og dermed for høy fettklasse. Visste du at kvalitetstilskuddet på kr 7,50 faller bort om dyret er over 4- i fett? Dette og mye annet forsøker vi å ha i minnet når vi setter prisene.

Når en skal velge slakteri er det uten tvil ett stort valg. Hvem betaler best? Hvem gir best service? Hvem passer meg og min drift?

Vi håper at svaret på alle spørsmålene er Fatland!

Dersom du er uenig jobber vi iherdig for at du skal bli fornøyd. Vi har tatt en gjennomgang på storfeprisene igjen, og kommer med noen gledelige nyheter allerede nå. Hvem vet…kanskje slipper vi noen flere gledelige nyheter om kort tid. Følg med!

Les om våre betingelser her;

- Fatland Kilo pluss 300 på kr 1,50 pr kg og Fatland Kilo pluss 350 på kr 2,00 pr kg vil fra nå holde prisen jevn gjennom hele året. Det betyr at den høyeste satsen står seg også gjennom høsten.

- Fatland kjøttfeavtale vil fra nå av holde prisen jevn gjennom hele året, på satsen kr 3,00 pr kg. Husk at dette kommer i tillegg til vekttillegget. Har du en okse på 360 kg i klasse R på høsten? Da vil den få 5 kr i kjøttfetillegg og vekttillegg sammenlagt! Dersom du fôrer frem kjøttfekviger til slakt får de både kjøttfe og kvigetillegg, da er tillegget på kr 7,00 pr kg. I tillegg kommer puljetillegg, optibiff, avtaleinnmelding, kvalitetstilskudd og evt ny bruker.

- Vi fortsetter med Fatland Ku Totalkunde på kr 3,00 pr kg for kua. Dette gjelder både melkeku og ammeku.

- Til dere kalveselgere fortsetter vi med innmeldingstillegg kalv på kr 200 pr kalv og puljetillegg på kalv som før på mellom kr 100 og kr 200 pr kalv.

- I 2020 innførte vi Fatland Kvige. Vi så raskt at dette var en populær ordning for overskuddskviger både fra melkebesetninger og ammebesetninger. Det ble faktisk en så populær ordning at de andre slakteriene valgte å følge etter vårt eksempel året etter. Dette tolker vi som at vi hadde en god ide den gang! Vi viderefører selvsagt ordningen på kr 4,00 pr kg.

- Fatland Angus har vært i Fatland i flere år nå, men vi jobber alltid med forbedringer her også. Her har vi også gått bort fra sesongvariasjon og tillegget er nå på kr 7,50 pr kg hele året. For en Angus kvige så kan den oppnå både kvigetillegg og Angustillegg. Da er sum tillegg på kr 11, 50 pr kg.

- Vi har egen ordning for Limousin kalv der tillegget er på kr 13,00 pr kg. Vi jobber kontinuerlig med salget her og håper vi snart kan komme med noen gode nyheter til Limousinprodusentene.

Fatland tilbyr alltid gode puljetillegg og avtaleinnmelding med 3 ukers innmelding. Hos oss gjelder avtaleinnmeldingen for alle storfe, uansett vekt.

I tillegg får alle våre storfeprodusenter som levere slakt gjennom hele året ett Optibifftillegg ved årets slutt. Dette ligger på mellom kr 0,45 og 1,20 kr per kilo, alt etter levert kvantum.

Har du overtatt gård, kjøpt deg en gård, eller er på andre måter nyoppstartet storfebonde? Da vil vi i tillegg gi deg Ny bruker tillegg på kr 1,00 pr kg i 3 år. Du kan selv velge oppstartsår!

For detaljer omkring bonusene, klasse og kategorikrav viser vi til detaljene i vårt bonusark. Som du finner her: Bonusark

Vi kommer med en utfordring til dere på slutten av året!

Dersom du finner noen som er bedre på slaktepris en oss; Send oss dokumentasjonen på det, svart på hvitt. Vi er alltid ute etter å bli bedre og vi er alltid ute etter fornøyde bønder!

Vil du sende oss noe? Her er rett epost for det: Send epost

Publisert 07.12.2021  kl 13:46

Oppdatert 29.03.2022  kl 09:57

Andre saker