AdobeStock 254658135

Fatland øker puljetillegget på storfe

Dette vil være med å styrke økonomien til alle som slakter storfe.

Vi øker nå puljetillegget på storfe med 0,20 kr. fra 13. april.

Dette gjelder alle puljer og alle kategorier av storfeslakt og vil derfor være med å styrke økonomien til alle som slakter storfe!

Samtidig legger vi også til rette for at flere kan oppnå våre vekttillegbonuser Fatland kilo Pluss 300 og Fatland kilo pluss 350.

Vi senker kravet for å oppnå våre bonuser her fra R- til O+ på begge tilleggene.

På en O+ ung okse som er 330 kilo vil du da få utbetalt 561 kroner mer på dette dyret enn per i dag! Dette inkluderer Fatland Kilo Pluss 300 tillegg på kr 1,50 og kr 0,20 i økt pulje.

På en O+  ung okse som er 360 kilo vil du få utbetalt 792 kroner mer på dette dyret enn per i dag! Dette inkluderer Fatland kilo pluss 350 tillegg på kr 2,00 og kr 0,20 i økt pulje.

Flere fordeler

Dette kan gi stort potensiale for forbedring av økonomien i din besetning! Sammen med kvalitetstilskudd har det aldri vært så lønnsomt som nå å heve slakteresultatet.

Det viser seg også at ved å slakte på høyere vekter (300+, 350+) er det større sjans å oppnå høyere klasse.

Med litt høyere vekter kan derfor storfebonden oppnå bedre økonomi samt vi får mer norsk storfekjøtt ut i markedet.

Hos noen produsenter, har vi i Fatland, sammen med fôringsrådgivere, jobbet systematisk for å heve slaktevekt og slakteklasse med gode resultater.

Ønsker du en vurdering på din besetning  og mulighetene som ligger der så tar du kontakt med:

Guro Hansen
Mobil 95 89 63 20

Publisert 27.03.2020  kl 12:59

Oppdatert 29.03.2022  kl 14:19

Andre saker