Siste nytt

AdobeStock 306105848 (1)

Økt betaling til Fatlands svinebønder

Våre kunder vil ha norsk gris. Fatland vil derfor øke betalingen til våre svinebønder.

1. november 2021 hever vi satsen på Optimaliseringstillegget med 0,20 kr pr kg. Vi innfører også Fatland Ekstra Smågris med ti kroner per smågris igjen.

Slaktegris og kombinert

Vårt Optimaliseringstillegg økes fra kroner 0,90 til 1,10 per kilo. Dette tillegget utbetales på alle slaktegris slakta i vektintervallet 77,1 – 95,0 kilo. 18 kilo intervall gjør at tillegget er «lett» å treffe med de fleste slaktegrisene som leveres.

For en 85 kg slaktegris vil tillegget utgjøre krone 17 per slakta gris.

Smågris

Det er overskudd på smågris i forhold til slaktegrisplasser i markedet. Vi innfører likevel tillegget «Fatland Ekstra Smågris» med kr 10 kroner ekstra per solgte smågris. Fatland betaler for dette tillegget, og det skal IKKE viderefaktureres kjøper.

God økonomi for slaktegrisprodusenten er viktig for avsetning av smågris i et krevende smågrismarket..

Prognose slakting før jul

Det legges opp til samme opplegg som er gjort tidligere år og som svineprodusent er det viktig å tilpasse slaktingen til denne prisløypen for å få et best mulig økonomisk resultat av slaktinga før jul.

Vi kommer tilbake med med info om dette.

Prisløype våren 2022

Mandag 3. januar øker engrosprisen med kr 1.10 pr kg.

Mulig det kommer en liten økning i omsetningsavgiften fra nyttår.

Se bonus og leveringtillegg her.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Harald Pedersen

Produsentrådgiver Fatland

Telefon: 98 25 39 11

Send e-post

Andre saker