Siste nytt

Bilde112

Infomøter om lammeslaktesesongen 2024

Fatland Jæren AS og Fatland Ølen AS inviterer alle sauebønder til infomøter om lammesesongen 2024.
Dette er en viktig anledning til å få oppdatert informasjon og stille spørsmål.

Datoer og Steder:

Fatland Jæren AS: Tirsdag 6. august 2024
Fatland Ølen AS: Onsdag 7. august 2024

Mer informasjon kommer etter hvert. Hold av datoene!

Andre saker