Mitt Fatland gjør hverdagen for våre produsenter enklere!

Du vil som produsent av Fatland kunne bruke Mitt Fatland appen til å gjøre dine interaksjoner omhandlende slakt digitalt. Gjennom denne applikasjonen vil du som produsent kunne:

  • Sende innmeldinger om slakt på de tre dyreslagene - storfe, sau og gris
  • Se din kontaktinformasjon som er lagret i Fatland systemet
  • Se status på sendte innmeldinger
Spørsmål og svar om Mitt Fatland