DSC 0300

Fatland Ekstra Storfe

Fatland Ekstra innføres med kr. 0,70 pr kg fra 15. august.

Frem til telledato innfører vi kr. 0,70 pr kg på Fatland Ekstra Storfe. Fatland ønsker jevn slakting frem mot telledato for å holde markedet dekket med ferskt norsk storfekjøtt.

Vi håper med dette at det totale storfemarkedet i Norge blir fordelt slik at det ikke fryses storfe på reguleringslager i oktober. Det er noe vi må prøve å unngå siden det fører til økt omsetningsavgift.

Tillegget gjelder for storfe som er innmeldt på avtale.

Tillegget vil gjelde frem til 30. september.

Publisert 15.08.2022  kl 12:27

Oppdatert 15.08.2022  kl 14:16

Andre saker