Bilde3

NMBU i Sandnes tilbyr gratis undersøkelse av døde småfe

Våren nærmer seg, og ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Høyland, Sandnes, inviteres småfebønder til å levere inn dyr til årets undervisning.

NMBU har i mange år hatt et meget godt samarbeid med småfe-bønder og praktiserende veterinærer i regionen og hatt stor glede av å motta en rekke spennende kasus i forbindelse med undervisning av veterinærstudenter.

Undervisningsmateriale:

  • Småfebønder oppfordres til å bidra med undervisningsmateriale i form av døde dyr (voksen sau og geit, lam og kje), samt aborterte eller dødfødte lam til obduksjon.

Obduksjoner:

  • Obduksjoner utføres gratis i undervisningsperioden, inkludert bakteriologisk undersøkelse, avføringsprøver for parasitter, og mikroskopisk undersøkelse av vev ved behov.

Samarbeid og dialog:

  • Det legges vekt på tett samarbeid og dialog med produsentene. Etter obduksjonen vil det bli gitt skriftlig rapport, og vanligvis vil produsenten bli kontaktet av en veterinærstudent med tilbakemeldinger få dager etter obduksjonen.

Informasjon om dyret:

  • Vennligst lever informasjon om produsenten (inkludert mobilnummer), besetning, og en kort sykehistorie om dyret sammen med materialet.

Levende dyr:

  • Normalt sett tas ikke levende dyr imot, men i spesielle tilfeller kan dette avklares mellom praktiserende veterinær og ansatt veterinær på Veterinærhøgskolen, Sandnes.

Gratisperiode:

  • Gratisperioden for mottak av dyr til obduksjon er fra 2. april til 10. mai i år. Denne perioden er dessverre kortere enn vanlig på grunn av økonomiske utfordringer ved Veterinærhøgskolen.

Kontakt:

  • For mer informasjon eller avtale om levering av dyr, vennligst kontakt NMBU på tlf:67 23 29 00 i tidsrommet 8-15.  Dyr kan også leveres i kjølerom (blå dør) i underetasjen på driftsbyggningen. Det er i slike tilfeller viktig at det ligger med informasjon om produsent (inkludert mobilnummer), besetning og kort sykehistorie om dyret.

Fatland og NMBU setter stor pris på deres deltakelse og verdifulle bidrag til veterinærundervisningen.

Les fullstending informasjon her.

Publisert 14.02.2024  kl 11:04

Oppdatert 17.04.2024  kl 19:37

Andre saker