Rettet mva på faktura for Sauekontroll og Storfekjøttkontrollen

Sauekontrollen og Storfekontrollen ble i høsten 2023 fakturert uten mva. Dette viser seg å være feil, og feilen retter vi opp på denne måten:

Vi har med laget en kreditnota uten mva., og sender en ny faktura med mva. med dato 31.12.2023. BRUTTOBELØP ER DET SAMME.

Dersom den første faktura er betalt, trenger du ikke å foreta deg noe. Bruk den nye faktura med mva for å dokumentere mva. i regnskapet.

Gi beskjed til regnskapsføreren din!

Beklager så mye merarbeidet dette medfører, men godt å få det rett.

Publisert 22.01.2024  kl 10:37

Oppdatert 22.01.2024  kl 10:54

Andre saker