AdobeStock 174911383

Prognosert prisløype Gris 2. halvår 2024

Gris

Prognosert prisløype for gris, 2. halvår 2024. Videre endringer i notering og avregningspris blir oppdatert fortløpende.

Følgende engrosprisendring på småfe er gjeldene f.o.m mandag 9. desember.

Dato og ukenummer Endring i omsetningsavgift Endring i engrospris Samlet endring noteringspris til produsent
Mandag 9. desember (uke 50) ned 0,50 kr per kg ned 0,50 kr per kg
Mandag 16. desember (uke 51) ned 0,50 kr per kg ned 0,50 kr per kg

Prisløypen er en prognose. Det vil si at det kan komme endringer i prisløypen ved økte kostnader eller verdiendring på biprodukter etc.

Publisert 30.05.2024  kl 13:58

Oppdatert 17.06.2024  kl 12:47

Andre saker