P2282054

Optigris-avtalen

Har du lyst på bedre grisebonus?

Fatland har lenge jobbet med ordninger som kan sikre bedre markedsbalanse og mindre svingninger i økonomien i svineproduksjonen. Under siste overproduksjon lanserte vi Optigris som et verktøy for produksjonsplanlegging og mulighet for styring av produksjonen.

Optigris-avtale

Ideen er at partene sammen skal finne felles løsninger for å bedre markedssituasjonen. De som er med på ordningen får et ekstra avtaletillegg utbetalt etter produksjonsvolum ved årets slutt.

Optigris-avtalen omfatter automatisk all slaktet gris.

For smågris og kombinertbesetniger må det gjøres egen avtale for å få med seg tillegget som Optigris-avtalen gir.

Mer informasjon om denne ordningen og betingelsene finner dere under "Logg inn" på våre nettsider.

Vil du være med?

Kontakt
Rolf-Gunnar Husveg
Mobil 95 20 77 66
Send e-post

Publisert 06.10.2015  kl 07:52

Oppdatert 28.12.2023  kl 09:38

Andre saker