P2282054

Optigris-avtalen

Har du lyst på bedre grisebonus?

Fatland har lenge jobbet med ordninger som kan sikre bedre markedsbalanse og mindre svingninger i økonomien i svineproduksjonen. Under siste overproduksjon lanserte vi Optigris som et verktøy for produksjonsplanlegging og mulighet for styring av produksjonen.

Optigris-avtale

Ideen er at partene sammen skal finne felles løsninger for å bedre markedssituasjonen. De som er med på ordningen får et ekstra avtaletillegg utbetalt etter produksjonsvolum ved årets slutt.

Optigris-avtalen omfatter automatisk all slaktet gris.

For smågris og kombinertbesetniger må det gjøres egen avtale for å få med seg tillegget som Optigris-avtalen gir.

Mer informasjon om denne ordningen og betingelsene finner dere under "Logg inn" på våre nettsider.

Vil du være med?

Kontakt produsentrådgiver gris
Harald Pedersen
Mobil 98 25 39 11
Send e-post

Publisert 06.10.2015  kl 07:52

Oppdatert 31.03.2022  kl 13:38

Andre saker