MARS

Regelverk for omsetning av smågris

Besetningsgodkjenning av smågrisebesetningene i forhold til helse

Besetningene deles inn i 3 grupper: Helsegris, SPF-Helsegris (+kr 35 ,-) og ikke-godkjente besetninger pga. helse med trekk på 90 kroner. Ikke-godkjente besetninger omsettes bare i en overgangsperiode til besetningen har sanert sykdommen.

Det er helsestatusen ved omsetningsdagen som gjelder. Det kan ikke stilles regress krav dersom helsestatusen skulle bli endret etter omsetning, eller at sykdom blir påvist/blir kjent etter omsetningsdagen.

Enkeltdyrgodkjenning av smågris

I tillegg til besetningsgodkjenning, kommer godkjenning av enkeltdyr levert i puljen.

A) Helsegris

 • Smågris fra besetninger med årlig besetningsvurdering og attest fra veterinær (Helsegrisattest)
 • Gris fri for skabb, svinedysenteri, mycoplasma, klinisk fri for smittsom nesesyke (men kan vaksinere mot nesesyke)
 • Behandlet mot spolorm før salg

B) Unntatt omsetning av Helsegris eller SPF er selgebesetninger som er i gang med å sanere for en eller flere av de nevne sjukdommene.

C) Følgende tiltak for smittebeskyttelse skal gjennomføres i selgerbesetning:

 • Skille mellom rein/urein sone og skifte av klær/skotøy. Vi anbefaler i tillegg: engangshansker, hodeplagg og munnbind på besøkende.
 • Utlastingsrom, eller andre godkjente ordninger, for levering av dyr
 • Dyrebilsjåfør skal ikke inn i huset ved utlasting av gris
 • Innkjøp av avlsdyr fra godkjent avlsbesetning, og skal fortrinnsvis gjøres fra en fast avslbesetning
 • Foringsdyr av smågris skal ha seminråne, eller en godkjent råne, som far

D) Smågris skal ha oppnådd følgende minimumsvekter ved ulik alder: 10 uker = 22 kg, 11 uker = 25 kg, 12 uker = 29 kg, 13 uker = 38 kg, 14 uker = 38 kg, 15 uker = 42 kg

E) Smågris som har svakere vekt og tilvekst enn minimumskravet skal som hovedregel ikke omsettes. Det åpnes likevel for følgende unntak:

 • Smågris som ser friske og fine ut, og som ser ut til å være i god vekst
 • Pristrekk kr. 90 ,- gris + kr 24 ,- pr kg undervekt. (2 x 12,- pr kg)

F) Følgende gir ikke grunnlag for reklamasjon

 • Transportsyke (Haemophilus patasuis/Glässer)
 • Gris som dør mer enn 1 dag etter mottakelsen
 • Rødsyke

G) Smågris med defekter kan omsettes til redusert pris:

 • Kort hale: kr 240
 • Liten brokk (maks 4cm): kr 240
 • Byller: kr 240
 • Større sår/sårskorper: kr 240

H) Griser med følgende defekter skal ikke omsettes utan at dette er avklart med kjøper og til redusert pris:

 • Ukastrert gris (VAK gris i henhold til prisliste)
 • Skadet (halesår), betent og/eller haler som ikke er grodd (trekk 240,-).
 • Stor brokk (større enn en bordtennisball, 4cm i diameter).
 • Griser med leddbetennelser og tydelige hevelser i ledd eller klauvrot.
 • Tydelig halte dyr.
 • Smågris med væskefylt blodøre.
 • Tydelig påkjente og utrivelige griser

NB: Dersom ikke annet er avklart med kjøper og/eller sjåfør/Fatland, trekker Fatland det som er nødvendig (i henhold til dette dokumentet), for at kjøper skal bli fornøyd.

Publisert 10.11.2015  kl 09:36

Oppdatert 21.08.2023  kl 09:31

Andre saker