Car mechanic checking a car engine and writing on clipboard; panoramic banner

Informasjon om regelverk for omsetning av smågris

Fatland vil minne om det regelverk og krav som stilles vedrørende omsetning av smågris.

Blant annet krav om Helsegrisstatus, fri for sykdommer og behandlet mot spolorm.

Ved levering av smågris SKAL selger gi sjåfør to dokument som SKAL leveres til kjøper.

Salgsskjema (antall, vekt, evt skavanker osv.)


Dagens helseattest skal printes ut og legges ved.

De fleste er flinke og følger dette men vi har noen som trenger en vennlig påminnelse.

Publisert 21.12.2020  kl 14:54

Oppdatert 21.08.2023  kl 09:31

Andre saker