100-0014 IMG

Priser og tillegg på livpurker

gjeldende fra 1. januar 2024

Prisen på livpurker ble sist endret 1. januar 2024. Prisendringen følger endringer på smågris og slakt.

klikk her for å laste ned prisliste

Leveringsvilkår

Småpurker: 10 uker =>
14 normale spener
God og normal beinstilling
Normalt eksteriør
Generelt friske og fine purker

Bedekningsklare
i tillegg til over
Vaksinert mot Parvo og rødsyke dersom de er over 25 uker
Behandlet mot spolorm 2-3 dager før levering
Vaksinering og behandling skal være dokumentert
Normal eggløsning innen 36 ukers alder

Drektige
Vaksinering og behandling skal være dokumentert
Garanti for antall fødte unger
(Kontakt rådgivningstjenesten for mer informasjon)

Rekruttering av purker

Innkjøpsrekruttering lønner seg, men dersom du skal kjøpe purker MÅ det i størst mulig grad skje fra samme besetning.

Erfaringer viser at det ikke er lurt å kjøpe purker fra forskjellige besetninger. Hold deg til den samme og jobb heller målrettet sammen om forbedringer dersom det skulle være noe du ikke er tilfreds med.

En god og systematisk rekrutteringsplan er avgjørende for å lykkes med rekrutteringen, enten du rekrutterer selv eller kjøper. Brunststimulering i rett tid og alder for å få purkene inn samlet i puljen er viktig og gjør produksjonen mer interessant.

Kontakt oss dersom du fortsatt ikke har en PULJE OG REKRUTTERINGSPLAN for din besetning. Vi lager kjapt en til deg. Det er gratis og en del av vår service til deg som leverandør til Fatland.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Publisert 10.11.2015  kl 09:39

Oppdatert 21.05.2024  kl 09:32

Andre saker