AdobeStock 285782332

Avregning for alle dyreslag finner du her

 • Nye avregningspriser gjeldende fra 03.06.2024

  Ingen endring for gris.
  Last ned PDF

GRIS

SMÅFE

STORFE

Publisert 23.11.2020  kl 12:37

Oppdatert 05.07.2021  kl 13:27

 • 27.05.2024
  Ingen endring for gris.
 • 01.04.2024
  Gris					        Opp kr	0,13 
  Purke flådd					Opp kr	0,20 
  Purke skåldet					Opp kr	0,13 
  Råne flådd					Opp kr	0,20 
  Råne skåldet					Opp kr	0,12
 • 11.03.2024
  Ingen endring for gris.
 • 04.03.2024
  Ingen endring for gris.
 • 26.02.2024
  Ingen endring for gris.
 • 29.01.2024
  Ingen endring for gris.
 • 01.01.2024
   Purke skåldet 		            Ned kr	 1,03 													
   Purke flådd 		                Ned kr	 1,19 													
   Råne skåldet 		                Ned kr	 0,34 													
   Råne flådd 		                Ned kr	 0,50 													
  
  Gris i vektgruppe 83,1-85 kg* 		Ned kr	0,37 													
  Gris i vektgruppe 85,1-87 kg* 		Ned kr	0,17 													
  Gris i vektgruppe 87,1-90 kg* 		Ned kr	0,77 													
  Gris i andre vektgrupper* 	        Ned kr	0,97 
  													
   *Gris får i tillegg en generell prisreduksjon på kr 0,20 i alle vektgrupper i klasse E (kjøttprosent 55 - 59) 																
   Gris får reduksjon på kr. 0,40 for kjøttprosent 54, kr 0,30 for kjøttprosent 53, kr 0,20 for kjøttprosent 52 og kr 0,10 for kjøttprosent 51. 																
  
  Endring i Omsetningsavgift for alle dyreslag. 																														Endringen skyldes endring i engrospriser for storfe, kalv, lam, kje og råne, endrede omsetningsavgifter for storfe, småfe og svin, økte slaktekostnader for samtlige.
 • 18.12.2023
  ENDRINGER FRA 18.12.2023:					
  Gris i vektgruppe 83,1kg til 85kg			Ned kr	0,60 	
  Gris i vektgruppe 85,1kg til 87kg			Ned kr	0,80 	
  Gris i vektgruppe 87,1kg til 90kg			Ned kr	0,40 	
  Gris i vektgruppe 90,1kg til 93kg			Ned kr	0,80 	
  Gris i vektgruppe 93,1kg til 95kg			Ned kr	0,40 	
  					
  Endringen skyldes økt trekk i vekttabell for disse vektgruppene
 • 04.12.2023
   Gris i vektgruppe 87,1kg til 90kg 			Ned kr	 0,60 
   Gris i vektgruppe 90,1kg til 93kg 			Ned kr	 1,20 
   Gris i vektgruppene 93,1kg til 97kg 	    Ned kr	 1,60 
   Gris i vektgruppe 97,1kg til 100kg 			Ned kr	 1,20 
   Gris i vektgruppe 100,1kg til 105kg 		Ned kr	 1,30 
  				
   Endringen skyldes økt trekk i vekttabell for disse vektgruppene
 • 27.11.2023
  Ingen endring for gris.
 • 13.11.2023
  Ingen endring
 • 23.10.2023
  Ingen endring for gris.
 • 16.10.2023
  Ingen endring for gris.
 • 09.10.2023
  Ingen endring for gris.
 • 02.10.2023
  Ingen endring for gris.
 • 25.09.2023
  Ingen endring for gris.
 • 18.09.2023
  Ingen endring for gris.
 • 16.09.2023
  Ingen endring for gris.
 • 11.09.2023
  Ingen endring for gris.
 • 04.09.2023
  Gris, purke og råne: Alle klasser og grupper ned kr 0,60
  
  Endringen skyldes økt omsetningsavgift.
 • 28.08.2023
  Ingen endring
 • 21.08.2023
  Gris	Alle klasser og grupper			Ned kr	0,80
 • 31.07.2023
  Ingen endring for gris
 • 03.07.2023
  Gris: Alle klasser og grupper opp kr 0,70
  
  Purke flådd: Alle opp kr 0,48
  
  Råne skåldet: Alle opp kr 0,27
  
  Råne flådd: Alle opp kr 0,27
 • 29.05.2023
  Ingen endring for gris.
 • 01.05.2023
  Ingen endring for gris.
 • 17.04.2023
  Ingen endring for gris.
 • 10.04.2023
  Purke og råne:Alle klasser og grupper ned kr. 0,20
   
  Gris: Uforandret - engrosprisøkning går opp med nedgangen i avregningspris.
 • 27.03.2023
  Ingen endring for gris.
 • 27.02.2023
  Ingen endring for gris.
 • 16.01.2023
  Gris: Alle klasser og grupper opp kroner 1,20
  
  Endringen skyldes tilsvarende økning i engrospris.
 • 02.01.2023
  Purke flådd		Opp kr	0,32 	
  Råne skåldet		Opp kr	0,47 	
  Råne flådd		Opp kr	0,33 	
  				
  Gris:				
  Det er gjort endringer på vekt- og kjøttprosenttabell for å stimulere til færre gris med lav kjøttprosent og færre gris i de tyngste vektgruppene. 
  For gris som ikke treffes av endringen i vekttabell blir endringen som følger:
  				
  Gris klasse S: Opp kr	1,37 	
  Gris klasse E: Opp kr	1,77 	
  Gris klasse U og R: Opp kr	1,57
  
  Endringene skyldes økte engrospriser, økte slaktekostnader, reduserte innmatverdier for samtlige, og økt omsetningsavgift for storfe & kalv og svin.
 • 19.12.2022
  Gris: Alle klasser under 81 kg   Ned kr. 0,40
  Gris: Alle klasser i vekt 81,1kg til 83 kg   Ned kr. 0,60
  Gris: Alle klasser i vekt 83,1 kg til 85 kg   Ned kr. 0,80
  Gris: Alle klasser i vekt mellom 85,1 kg og 90 kg   Ned kr. 1,00
  Gris: Alle klasser i vekt mellom 90,1 kg og 105 kg   Ned kr. 1,20
  
  Endringene skyldes redusert engrospris og reduksjon i vekttabell i forbindelse med vektnedtrapping mot jul.
 • 12.12.2022
  Gris: Alle klasser under 83kg og over 105,1kg  Ned kr. 0,40
  Gris: Alle klasser i vekt mellom 83,1kg og 85kg  Ned kr. 0,60
  Gris: Alle klasser i vekt mellom 85,1kg og 105kg  Ned kr. 0,90
  
  Endringene skyldes redusert engrospris
 • 05.12.2022
  Gris: alle klasser i vekt 90,1kg til 93kg og over 105,1kg ned kr. 0,40
  Gris: alle klasser i vekt mellom 93,1kg og 105kg ned kr. 0,70
  
  Endringene skyldes reduksjon i vekttabell i forbindelse med vektnedtrapping mot jul.
 • 28.11.2022
  Ingen endring for gris.
 • 14.11.2022
  Ingen endring for gris.
 • 07.11.2022
  Ingen endring for gris.
 • 17.10.2022
  Ingen endring for gris.
 • 10.10.2022
  Gris: Alle klasser og grupper opp kr. 0,50 
  
  Endringene skyldes økt engrospris.
 • 03.10.2022
  Ingen endring for gris.
 • 26.09.2022
  Gris: alle klasser og grupper opp kr. 0,50 
  
  Endringene skyldes økt engrospris.
 • 19.09.2022
  Ingen endring for gris.
 • 05.09.2022
  Gris: Alle ned kr. 0,32
  Purke skåldet: Alle ned kr. 0,36
  Purke flådd: Alle ned kr. 0,52
  Råne skåldet: Alle ned kr. 0,33
  Råne flådd: Alle ned kr. 0,51
  
  
  Endringene skyldes redusert engrospris for ung sau, sau og lam, redusert grunntilskudd og økte slaktekostnader for samtlige.
 • 29.08.22
  Ingen endring for gris.
 • 22.08.22
  Ingen endring for gris.
 • 08.08.2022
  Ingen endring for gris.
 • 01.08.2022
  Gris: Alle klasser og grupper opp kr. 1,00
  Purke flådd: opp kr. 0,40
  Purke skåldet: opp kr. 0,39
  
  Endringen skyldes økt engrospris for storfe & kalv, gris, purke og lam, samt redusert omsetningsavgift for lam.
 • 04.07.2022
  Gris: Alle klasser og grupper opp kr. 1,08 	
  Purke skåldet: Alle klasser opp kr. 0,24 	
  Purke flådd: Alle klasser ned kr. 0,02 	
  Råne skåldet: Alle klasser ned kr. 0,02 	
  Råne flådd: Alle klasser ned kr. 0,33 	
  
  Endringen skyldes økt engrospris, økt forskningsavgift, økte frakt- og slaktekostnader og reduserte innmatverdier for alle.
 • 20.06.22
  Ingen endring for gris.
 • 30.05.2022
  Ingen endring for gris.
 • 02.05.2022
  Ingen endring for gris.
 • 18.04.2022
  Slaktegris: Ned kr. 0,24
  Purke flådd: Ned kr. 0,33
  Purke skåldet: Ned kr. 0,25
  Råne flådd: Ned kr. 0,33
  Råne skåldet: Ned kr. 0,23
  
  
  Endringene skyldes økt engrospris for storfe, kalv og geit. Slaktekostnader m/inntransport er økt og reduserer avregningspris.
 • 28.03.2022
  Ingen endring for gris.
 • 14.03.2022
  Ingen endring for gris.
 • 28.02.2022
  Gris alle klasser og grupper: Opp kr. 0,60
  
  Purke: Skåldet og flådd: Opp kr. 1,00
  
  Råne: Skåldet og flådd opp kr.0,10
  
  Endringene skyldes økte engrospriser for gris som følge av ekstraordinær økning av PGE, og redusert omsetningsavgift for alle.
  Varslet prisnedgang på storfe uteblir som følge av nevnte økning av PGE.
 • 31.01.2022
  Ingen endring for gris.
 • 03.01.2022
  Gris: Vektgruppe 1-11 og 20 - 22 samt Liten Opp kr 0,78
  
  Gris Vektgruppe 12 Opp kr 0,98
  
  Gris Vektgruppe 13 Opp kr 1,38
  
  Gris Vektgruppe 14 Opp kr 1,88
  
  Gris Vektgruppe 15 Opp kr 2,48
  
  Gris Vektgruppe 16 Opp kr 2,68
  
  Gris Vektgruppe 17 og 18 Opp kr 2,58
  
  Gris Vektgruppe 19 Opp kr 2,08
  
  Purke U/HL SKÅLDET Opp kr 0,24 
  
  Purke U/HL FLÅDD Opp kr 0,19
  
  Råne M/HL SKÅLDET Ned kr 0,20
  
  Råne U/HL FLÅDD Ned kr 0,31
  
  Det er økt omsetningsavgift for gris, purke og råne. Det er økte innmatverdier og økte slaktekostnader.
 • 20.12.2021
  Alle klasser opp til 81,0kg: Ned kr.0,40
  
  Alle klasser 81,1kg til 83,0kg: Ned kr. 0,60
  
  Alle klasser 83,1kg til 85,0kg: Ned kr. 0,80
  
  Alle klasser 85,1kg til 90,0kg: Ned kr. 1,00
  
  Alle klasser 90,1kg til 100,0kg: Ned kr. 1,20
  
  Alle klasser 100,1kg til 105,0 kg: Ned kr. 0,80
 • 13.12.2021
  	
  Alle klasser opp til 83,0 kg og mellom 105,1 kg til 125,0 kg Ned :kr.0,40
  
  Alle klasser fra 83,1 kg til 85,0 kg og 100,1 til 105,0 kg: Ned kr. 0,60
  
  Alle klasser fra 85,1 kg til 93,0 kg :Ned kr. 0,90
  
  Alle klasser fra 93,1 kg til 100,0 kg Ned: kr.1,10
  
  Endringene skyldes redusert engrospris og endring i vekttabell for vektgruppene mellom 83,1 kg til 105,0 kg.
 • 06.12.2021
  Alle klasser mellom 90,1kg til 95,0kg og mellom 105,1kg til 125,0 kg: Ned kr. 0,40
   
  Alle klasser mellom 95,1kg til 105,0 kg: Ned kr. 0,70
   
  Endringen skyldes engrosprisnedgang på vekttabell.
 • 15.11.2021
  Ingen endring for gris.
 • 18.10.2021
  Ingen endring for gris.
 • 11.10.2021
  Ingen endring for gris.
 • 04.10.2021
  Gris alle klasser og grupper: opp kr.0,50
 • 27.09.2021
  Gris: Alle klasser og grupper opp kr.0,50
  
  Endringer på grunn av økt engrospris for gris.
 • 20.09.2021
  Ingen endring for gris.
 • 13.09.2021
  Ingen endring for gris.
 • 06.09.2021
  Ingen endring for gris.
 • 30.08.2021
  Ingen endring for gris.
 • 23.08.2021
  Ingen endring for gris.
 • 05.07.2021
  Purke skåldet: Alle klasser Opp kr. 0,48
  
  Purke flådd: Alle klasser Opp kr. 0,42
  
  Råne skåldet: Ned kr. 0,09
  
  Råne flådd Ned kr. 0,14
  
  Gris: Alle klasser* og grupper Opp kr.0,99
  Gris: * Reduksjon i kjøttprosenttillegg for kjøttprosent under 54. Ingen tillegg for prosenter under 50, og reduksjon på kr. 0,20 per prosent fra 51 til 54.
  
  Gris: * Dermed Klasse R og Liten Ned kr. 0,21
  
  Endringene skyldes økte engrospriser gris og purke samt endrede innmatverdier og økte slaktekostnader for alle.
 • 31.05.2021
  Ingen endring for gris.
 • 17.05.2021
  Ingen endring for gris.
 • 03.05.2021
  GRIS: ALLE KLASSER I VEKT 95,0-97,1 KG OPP KR. 0,80
 • 19.04.2021
  Ingen endring for gris.
 • 05.04.2021
  GRIS: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR. 0,20
  
  PURKE ALLE KLASSER OPP KR.1,70
 • 01.03.2021
  Ingen endring for gris.
 • 22.02.2021
  Ingen endring for gris.
 • 08.02.21
  Ingen endring for gris.
 • 04.01.2021
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 55 - 63 KG. NED KR. 0,59
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 63 - 65 KG. NED KR. 1,09
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 65 - 67 KG. NED KR.0,49
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 67 - 69 KG.OPP KR. 0,21
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 69 - 71 KG. OPP KR. 0,01
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 81 - 83 KG. OPP KR. 0,61
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 83 - 85 KG. OPP KR. 1,01
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 85 - 90 KG. OPP KR. 1,51
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 90 - 93 KG.OPP KR. 2,11
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 93 - 95 KG. OPP KR. 3,91
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 95 - 100 KG. OPP KR. 3,81
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKTGRUPPE 100 - 105 KG. OPP KR. 2,81
  
  GRIS ALLE KLASSER I ØVRIGE VEKTGRUPPE OG LITEN OPP KR. 0,41
  
  PURKE SKÅLDET ALLE KLASSER OPP KR. 0,11
  
  PURKE FLÅDD ALLE KLASSER OPP KR. 0,14
  
  RÅNE SKÅLDET ALLE KLASSER NED KR. 0,07
  
  RÅNE FLÅDD ALLE KLASSER NED KR. 0,06
 • 21.12.2020
  GRIS ALLE KLASER UNDER 81 KG: NED KR. 0,40
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKT 81,1 TIL 83 KG: NED KR. 0,60
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKT 83,1 TIL 85,0 KG: NED KR. 0,80
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKT 85,1 TIL 90,0 KG: NED KR. 1,00
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKT 90,1 TIL 100,0 KG:NED KR.1,20
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKT 100,1 TIL 105,0 KG NED KR 0,80
  
  ENDRINGEN SKYLDES REDUSERT ENGROSPRIS OG JUSTERT VEKTTABELL
 • 14.12.2020
  GRIS: ALLE KLASSER UNDER 83 KG NED KR. 0,40
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKT 83,1 TIL 85,0 KG NED: KR. 0,60 
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKT 85,1 TIL 93,0 KG: NED KR. 0,90 
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKT 93,1 TIL 100,0 KG: NED KR. 1,10
  
  GRIS ALLE KLASSER I VEKT 100,1 TIL 105,0 KG: NED KR. 0,60
  
  GRIS ALLE KLASSER OVER 105,1 KG NED KR. 0,40
 • 7.12.2020
  GRIS: ALLE KLASSER I VEKT 90,1 TIL 95,0 KG NED KR. 0,40
  
  GRIS: ALLE KLASSER I VEKT 95,1 TIL 105,0 KG NED KR.0,70
  
  GRIS: ALLE KLASSER OVER 105,0 KG NED KR.0,40
   
  ENDRINGEN SKYLDES PRISNEDTRAPPING MOT JUL
 • 02.11.2020
  Ingen endring for gris.
 • 19.10.2020
  Ingen endring for gris.
 • 12.10.2020
  GRIS ALLE KLASSER OG GRUPPER: OPP KR. 0,40
  
  ENDRINGEN SKYLDES ØKT ENGROSPRIS PÅ GRIS
 • 05.10.2020
  Ingen endring for gris.
 • 21.09.2020
  Ingen endring for gris.
 • 14.09.2020
  Ingen endring for gris.
 • 07.09.2020
  Ingen endring for gris.
 • 31.08.2020
  Ingen endring for gris.
 • 24.08.2020
  GRIS: ALLE KLASSER OG GRUPPER OPP KR.0,80
  
  PURKE SKÅLDET OG FLÅDD: ALLE KLASSER OPP KR.0,70
  
  ENDRINGEN SKYLDES ENDRET ENGROSPRISER
 • 03.08.2020
  Ingen endring for gris.
 • 20.07.2020
  Ingen endring for gris.
 • 07.07.2020
  Ingen endring for gris.
 • 26.06.2020
  GRIS: ALLE KLASSER OPP KR. 0,96
   
  GRIS: ALLE KLASSER I NY GRUPPE 90,1 - 93,0 KG. OPP KR.2,56
   
  PURKE SKÅLDET OG FLÅDD: ALLE KLASSER OPP KR 0,76
   
  RÅNE SKÅLDET OG FLÅDD: ALLE KLASSER NED KR.0,04
   
  ENDRINGENE SKYLDES ØKT ENGROSPRIS PÅ LAM, SAU, GRIS OG PURKE. ØKTE SLAKTEKOSTNADER OG AVGIFTER FOR SAMTLIGE SAMT
  REDUSERT OMSETNINGSAVGIFT PÅ GRIS, STORFE, KALV OG LAM.
 • 08.06.2020
  Endring pris for gris (90,1 – 95,0 kg.) opp kr. 0,80.
 • 04.05.2020
  Ingen endring for gris.
 • 20.04.2020
  Ingen endring for gris.
 • 13.04.2020
  GRIS :ALLE KLASSER I VEKTGUPPE 40,1 - 55,0 KG. NED KR. 3,00 PR. KG.	
  
  GRIS: ALLE KLASSER I VEKTGUPPE 55,1 - 63,0 KG. NED KR. 2,00 PR. KG.
  
  GRIS: ALLE KLASSER I VEKTGUPPE 63,1 - 65,0 KG. NED KR. 0,50 PR. KG. 	
  
  GRIS: ALLE KLASSER I VEKTGUPPE 65,1 - 67,0 KG. NED KR. 0,20 PR. KG. 	
  
  GRIS: ALLE KLASSER I VEKTGUPPE 67,1 - 69,0 KG. NED KR. 0,40 PR. KG. 	
  
  GRIS: ALLE KLASSER I VEKTGUPPE 85,1 - 90,0 KG.OPP KR. 0,80 	PR. KG.
  
  Endringene skyldes at det er foretatt prisjusteringer i vektgruppene for gris.
 • 30.03.2020
  Ingen endring for gris.
 • 16.03.2020
  Ingen endring for gris.
 • 02.03.2020
  Ingen endring for gris.
 • 24.02.2020
  Ingen endring for gris.
 • 10.02.2020
  Ingen endring for gris.
 • 03.02.2020
  Ingen endring for gris.
 • 27.01.2020
  Ingen endring for gris.
 • 30.12.2019
  Gris, alle klasser under 79,0 kg. og liten, opp kr. 0,35 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 79,1 - 81,0 kg., opp kr. 0,75 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 81,1 - 85,0 kg., opp kr. 1,25 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 85,1 - 90,0 kg., opp kr. 1,75 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 90,1 - 95,0 kg., opp kr. 2,45 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 95,1 - 100,0 kg., opp kr. 2,05 pr. kg. Gris, alle klasser over 100,0 kg. opp kr. 1,35 pr. kg. Purke skåldet, alle klasser, ned kr. 0,16 pr. kg. Purke flådd, alle klasser, ned kr. 0,19 pr. kg. Råne skåldet, alle klasser, ned kr. 0,05 pr. kg. Råne flådd, alle klasser, ned kr. 0,09 pr. kg. Endringene skyldes økte engrospriser på tyngre gris. Omsetningsavgiften er redusert på gris. I tillegg er det økte slaktekostnader, samt reduserte innmatverdier for samtlige.
 • 16.12.2019
  Gris, alle klasser i vektgrupper lettere enn 79,0 kg, ned kr 0,40 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 79,1 - 81,0 kg., ned kr. 1,00 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 81,1 - 85,0 kg., ned kr. 1,70 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 85,1 - 90,0 kg., ned kr. 2,20 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 90,1 - 95,0 kg., ned k.r 2,90 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 95,1 - 100,0 kg., ned kr. 2,50 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 100,1 - 106,0 kg., ned k.r 1,80 pr. kg.
 • 09.12.2019
  Gris, alle klasser lettere enn 79,0 og mellom 79,1 - 81,0 kg., ned kr. 0,40 pr. kg. Gris, alle klasser 81,1 - 85,0 kg., ned kr. 0,80 pr. kg. Gris, alle klasser, 85,1 - 90,0 kg., ned kr. 0,90 pr. kg. Gris, alle klasser 90,1 - 95,0 kg. og 95,1 - 100,0 kg., ned kr. 1,10 pr. kg, Gris, alle klasser 100,1 - 106,0 kg., ned kr, 0,60 pr. kg. Endringene skyldes prisnedtrapping før jul og nyttår 2019.
 • 02.12.2019
  Gris, alle klasser i vektgruppe 85,1 - 90,0 kg., ned kr. 0,30 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 90,1 - 95,0 kg., ned kr. 0,80 pr. kg.
  Gris, alle klaser i vektgruppene 95,1 - 100,0 kg. og 100,1 - 106,0 kg., ned kr. 0,70 pr. kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser på tyngre gris
 • 18.11.2019
  Ingen endring for gris.
 • 28.10.2019
  Ingen endring for gris.
 • 21.10.2019
  Ingen endring for gris.
 • 14.10.2019
  Gris, alle klasser og grupper, opp kr. 0,40 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris på gris.
 • 30.09.2019
  Gris, alle klasser og grupper, opp kr. 0,40 pr. kg. Endringene skyldes økte engrospriser.
 • 23.09.2019
  Ingen endring for gris.
 • 16.09.2019
  Ingen endring for gris.
 • 09.09.2019
  Ingen endring for gris.
 • 02.09.2019
  Ingen endring for gris.
 • 26.08.2019
  Gris, alle grupper i klasse S, opp kr. 0,60 pr. kg. Gris, alle øvrige klasser og grupper, opp kr. 0,50 pr. kg. Purke skåldet og flådd, alle klasser, opp kr. 0,20 pr. kg. Endringene skyldes økte engrospriser.
 • 05.08.2019
  Ingen endring for gris.
 • 01.07.2019
  Gris, alle grupper i klasse S, opp kr. 0,74 pr. kg. Gris, alle øvrige klasser og grupper, opp kr. 0,44 pr. kg. Purke skåldet, alle klasser, opp kr. 0,27 pr. kg. Purke flådd, alle klasser, opp kr, 0,21 pr. kg. Råne skåldet, alle klasser, ned kr. 0,13 pr. kg. Råne flådd, alle klasser, ned kr. 0,20 pr. kg. Endringene skyldes økt engrospris på gris og purke, endrede slaktekostnaber og innmatverdier, samt redusert omsetningsavgift på gris. I tillegg er det justert på tilleggene på kjøntprosent på gris.
 • 17.06.2019
  Ingen endring for gris.
 • 03.06.2019
  Gris, alle klasser og grupper, opp kr. 0,55 pr. kg. Purke, skåldet og flådd, alle klasser, opp kr. 0,55 pr. kg. Råne, skåldet og flådd, alle klasser, opp kr. 0,38 pr. kg. Endringene skyldes reduserte kostnader. Samtidig er puljetilleggene redusert ned tilsvarende.
 • 22.04.2019
  Gris, alle klasser i vektgruppe 13 og 14, opp kr. 0,80 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 15, opp kr. 1,20 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 16, opp kr. 1,50 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 17, opp kr. 1,70 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 18, opp kr. 2,10 pr. kg. Endringene skyldes justeringer i engrospris for gris over 83,0 kg.
 • 04.03.2019
  Ingen endring for gris.
 • 25.02.2019
  Ingen endring for gris.
 • 04.02.2019
  Ingen endring for gris.
 • 28.01.2019
  Ingen endring for gris.
 • 14.01.2019
  Gris, alle klasser, ned kr. 0,08 pr. kg. Purke skåldet, alle klasser, ned kr. 0,78 pr. kg. Purke flådd, alle klasser, ned kr. 0,83 pr. kg. Råne skåldet, alle klasser, ned kr. 0,08 pr. kg. Råne flådd, alle klasser, ned kr. 0,09 pr. kg. Endringene skyldes økte slaktekostnaber for samtlige. Det er i tillegg økte innmatverdier på purke skåldet.
 • 31.12.2018
  Gris, alle klasser under 79 kg. og liten, ned kr. 0,09 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 79,1 - 81,0 kg., opp kr. 0,31 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 81,1 - 85,0 kg., opp kr. 0,81 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 85,1 - 90,0 kg., opp kr. 0,51 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 90,1 - 95,0 kg., opp kr. 2,01 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 95,1 - 100,0 kg., opp kr. 1,61 pr. kg. Gris, alle klasser over 100,1 kg., opp kr. 0,91 pr. kg. Purke skåldet og flådd, alle klasser, ned kr. 0,09 pr. kg. Råne skåldet og flådd, alle klasser, ned kr. 0,09 pr. kg. 
  
  Endringene skyldes økte fraktkostnader, reduserte innmatverdier, samt vektjustering for topp-pris på gris.
 • 17.12.2018
  Alle klasser under 79,0 kg., ned kr. 0,50 pr. kg. Alle klasser i vektgruppe 79,1 - 81,0 kg., ned kr. 0,80 pr. kg. Alle klasser i vektgruppe 81,1 - 85,0 kg., ned kr. 0,90 pr. kg. Alle klasser i vektgruppe 85,1 - 90,0 kg., ned kr. 1,00 pr. kg. Alle klasser i vektgruppe 90,1 - 95,0 kg., ned kr. 1,00 pr. kg. Alle klasser i vektgruppe 95,0 - 100,0 kg., ned kr. 0,70 pr. kg. Alle klasser over 100,1 kg., ned kr. 0,50 pr. kg.
 • 10.12.2018
  Gris, alle klasser under 79 kg., ned kr. 0,30 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 79,1 - 81,0 kg., ned kr. 0,40 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 81,1 - 85,0 kg., ned kr. 0,80 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 85,1 - 90,0 kg., ned kr. 0,90 pr. kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 90,1 - 100 kg., ned kr. 1,10 pr. kg. Gris, alle klasser over 100,1 kg., ned kr. 0,60 pr. kg. Endringene skyldes økte engrospriser, samt vektjusteringer for topp-pris på gris,
 • 03.12.2018
  Gris, alle klasser i vektgruppe 85,1 - 90,0 kg., ned kr. 0,30 per kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 90,1 - 95,0 kg., ned kr. 0,80 per kg. 
  Gris, alle klasser i vektgruppe f.o.m. 95,1 kg., ned kr. 0,70 per kg. 
  Endringene skyldes vektjusteringer for topp-pris på gris.
 • 26.11.2018
  Ingen endring for gris.
 • 12.11.2018
  Ingen endring for gris.
 • 05.11.2018
  Ingen endring for gris.
 • 29.10.2018
  Ingen endring for gris.
 • 22.10.2018
  Ingen endring for gris.
 • 15.10.2018
  Gris, alle klasser og grupper, opp kr. 0,40 per kg. Endringene skyldes økt engrospris på gris.
 • 08.10.2018
  Ingen endring for gris.
 • 01.10.2018
  Gris, alle klasser og grupper, opp kr. 0,40 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.
 • 24.09.2018
  Ingen endring for gris.
 • 17.09.2018
  Gris liten og gris, alle klasser og grupper, ned kr. 0,80 per kg. Endringene skyldes økt omsetningsavgift.
 • 10.09.2018
  Ingen endring for gris.
 • 03.09.2018
  Gris, liten, ned kr. 0,06 per kg. Gris, alle klasser og grupper, ned kr. 0,06 per kg. Purke skåldet, alle klasser, ned kr. 0,06 per kg. Purke flådd, alle klasser, ned kr. 0.07 per kg. Råne skåldet, alle klasser, ned kr. 0,06 per kg. Råne flådd, alle klasser, ned kr. 0,07 per kg. Endringene skyldes reduserte innmatverdier, samt økte kostnader på gris, purke og råne.
 • 27.08.208
  Ingen endring for gris.
 • 06.08.2018
  Ingen endring for gris.
 • 16.07.2018
  Ingen endring for gris.
 • 02.07.2018
  Gris, alle klasser og grupper, ned kr. 0,18 per kg. Purke skåldet ned kr. 0,19 per kg. Purke flådd, alle klasser, ned kr. 0,26 per kg. Råne skåldet, alle klasser, ned kr. 0,18 per kg. Råne flådd, alle klasser, ned kr. 0,26 per kg. Endringene skyldes økte diverse kostnader.
 • 30.04.2018
  Ingen endring for gris.
 • 16.04.2018
  Ingen endring for gris.
 • 02.04.2018
  Gris, alle klasser og grupper, samt liten, ned kr. 0,50 per kg. Purke skåldet og flådd, ned kr. 0,30 per. kg. Endringene skyldes redusert engrospris på gris og purke.
 • 12.03.2018
  Ingen endring for gris.
 • 26.02.2018
  Ingen endring for gris.
 • 05.02.2018
  Ingen endring for gris.
 • 15.01.2018
  Gris, liten, ned 0,01 kr. per kg. Gris, alle klasser og grupper, ned 0,01 kr. per kg. Purke flådd, alle klasser, ned kr. 0,02 per kg. Råne skåldet og flådd, alle klasser, ned kr. 0,02 kr. per kg. Endringene skyldes reduserte innmatverdier for alle dyreslag.
 • 01.01.2018
  Gris, alle klasser under under 79,1 kg., og liten, opp kr. 0,23 kr./kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 79,1-81,0 kg., opp kr 0,63 kr./kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 81,1-83,0 kg., opp kr. 1,13 kr./kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 83,1-85,0 kg., opp kr. 1,13 kr./kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 85,1-90,0 kg., opp 0,83 kr./kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 90,1-95 kg., opp 0,07 kr./kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 95,1-100,0 kg., ned kr. 0,07 kr./kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 100,1-105 kg., ned 0,97 kr./kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 105,1-110,0 kg., ned 1,37 kr./kg. Gris, alle klasser over 110,1 kg., opp kr. 0,73 kr./kg. Purke skåldet, alle klasser, ned 0,49 kr./kg. Purke flådd, alle klasser, ned 0,49 kr./kg. Råne skåldet, alle klasser, ned kr. 0,07 kr./kg. Råne flådd, alle klasser, ned 0,09 kr./kg. Endringene skyldes justering av priser for gris over 79 kg., endrede slaktekostnader for alle dyreslag, redusert omsetningsavgift på gris , samt redusert innmatverdi på skåldet purke.
 • 18.12.2017
  Gris, alle klasser under 79 kg, ned kr. 0,50 per kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 79,1-81 kg., ned kr. 0,80 per kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 81,1-85 kg., ned kr. 0,90 per kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 85,1-90 kg., ned kr. 1,30 per kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 90,1-95 kg., ned kr. 1,00 per kg. Gris, alle klasser i vektgruppe 95,1-100 kg., ned kr. 0,70 per kg. Gris, alle klasser over 100,1 kg., ned kr. 0,50 per kg.
 • 11.12.2017
  Gris alle klasser under 79 kg, ned kr. 0,30 per kg. Alle klasser i vektgruppe 79,1-81 kg., ned kr. 0,40 per kg. Alle klasser i vektgruppe 81,1-85,0 kg., ned kr. 0,80 per kg. Alle klasser i vektgruppe 85,1-90,0 kg., ned kr. 0,90 per kg. Alle klasser i vektgruppe 90,1-100,0 kg., ned kr. 1,10 kr. per kg. Alle klasser over 100,1 kg., ned kr. 0,60 per kg.
 • 04.12.2017
  Alle klasser i vektgruppe 14, ned kr. 0,80 per kg. Alle klasser i vektgruppe 15-19, ned kr. 0,70 per kg. Endringene skyldes vekttabelljusteringer.
 • 13.11.2017
  Ingen endring for gris.
 • 30.10.2017
  Ingen endring for gris.
 • 23.10.2017
  Ingen endring for gris.
 • 16.10.2017
  Gris, alle klasser og grupper, opp kr. 0,40 per kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 09.10.2017
  Ingen endring for gris.
 • 02.10.2017
  Gris, liten, opp kr. 0,42 per kg. Gris, alle klasser og grupper, opp kr. 0,42 per kg. Purke skåldet, alle klasser, opp 0,01 kr. per kg. Purke flådd, alle klasser, opp 0,03 kr. per kg. Råne skåldet og flådd, alle klasser, opp kr. 0,03 per kg. Endringene skyldes økt engrospri, samt endringer på innmatverdier.
 • 25.09.2017
  Ingen endring for gris.
 • 18.09.2017
  Ingen endring for gris.
 • 11.09.2017
  Ingen endring for gris.
 • 04.09.2017
  Ingen endring for gris.
 • 28.08.2017
  Ingen endring for gris.
 • 07.08.2017
  Ingen endring for gris.
 • 03.07.2017
  Gris, liten, opp kr. 0,03 kr. per kg. Gris, alle klasser og grupper, opp kr. 0,03 per kg. Purke skåldet, alle klasser, ned kr. 0,06 per kg. Purke flådd, alle klasser, ned kr. 0,08 per kg. Råne skåldet, alle klasser, opp kr. 0,03 kr. per kg. Råne flådd, alle klasser, opp kr. 0,02 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris på purke, samt endringer i slaktekostnader og innmatverdier.
 • 22.05.2017
  Ingen endring for gris.
 • 17.04.2017
  Ingen endring for gris.
 • 20.03.2017
  Ingen endring for gris.
 • 13.03.2017
  Ingen endring for gris.
 • 06.03.2017
  Ingen endring for gris.
 • 27.02.2017
  Ingen endring for gris.
 • 20.02.2017
  Ingen endring for gris.
 • 13.02.2017
  Ingen endring for gris.
 • 06.02.2017
  Ingen endring for gris.
 • 30.01.2017
  Ingen endring for gris.
 • 23.01.2017
  Ingen endring for gris.
 • 16.01.2017
  Ingen endring for gris.
 • 02.01.2017
  Gris, liten, ned kr. 0,95 per kg. Gris, klasse R og U i vektgruppe 13, ned kr. 0,95 per kg. Gris, klasse R og U i øvrige grupper, ned kr. 1,95 per kg. Gris, klasse E og S i vektgruppe 13, opp kr. 0,05 per kg. Gris, klasse E og S i vektgruppe 14, opp kr. 0,25 per kg. Gris, klasse U og R i vektgruppe 14, ned kr. 0,75 per kg. Gris, klasse E og S i øvrige grupper, ned kr. 0,95 per kg. Purke skåldet, alle klasser, ned kr. 0,83 per kg. Purke flådd, alle klasser, ned kr. 0,87 per kg. Råne skåldet, alle klasser, ned kr. 0,50 per kg. Råne flådd, alle klasser, ned kr. 0,56 per kg. Endringene skyldes økt omsetningsavgift på gris, kjøttprosent-tillegg mellom 50 og 55 prosent på gris, vekttabelljusteringer på gris, endrede innmatverdier, samt endrede slaktekostnader. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  GRUNNTILSKUDDSENDRING FRA OG MED 02.01.2017:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  LAM
  13 - 23 KG.
   
  OPP KR.
  0,70
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  LAM
  OVER 23 KG.
   
  NED KR.
  0,30
 • 26.12.2016
  Ingen endring for gris.
 • 19.12.2016
  Ingen endring for gris.
 • 12.12.2016
  Gris over 79,1 kg. ned 0,40 kr. per kg. Gris over 81,1 kg. ned 0,40 kr. per kg. Gris over 85,1 kg. ned 1,00 kr. per kg. Gris over 90,1 kg. ned 0,80 kr. per kilo. Endringene skyldes reduserte engrospriser, samt vekttabell-justeringer.
 • 05.12.2016
  Gris over 90,1kg alle klasser og grupper ned 0,80kr per kg. Endringen skyldes endret engrospris.
 • 14.11.2016
  Ingen endring for gris.
 • 31.10.2016
  Ingen endring for gris.
 • 17.10.2016
  Gri, alle klasser og grupper, opp kr. 0,40 kr. per kg. Endringen skyldes økte engrospriser.
 • 10.10.2016
  Ingen endring for gris.
 • 03.10.2016
  Gris, alle klasser og grupper, opp kr. 0,40 pr. kg. Purke skåldet og flådd, alle klasser, opp kr. 0,10 pr. kg. Endringene skyldes økt økt engrospris.
 • 26.09.2016
  Ingen endring for gris.
 • 12.09.2016
  Ingen endring for gris.
 • 05.09.2016
  Ingen endring for gris.
 • 29.08.2016
  Ingen endring for gris.
 • 08.08.2016
  Ingen endring for gris.
 • 01.08.2016
  Ingen endring for gris.
 • 04.07.2016
  Gris, liten, ned kr. 0,52 kr. per kg. Gris, alle klasser og grupper, ned kr. 0,52 kr. per kg. Purke skåldet, alle klasser, ned kr. 0,53 kr. per kg. Purke flådd, alle klasser, ned 0,56 kr. per kg. Råne skåldet, alle klasser, ned 0,03 kr. per kg. Råne flådd, alle klasser, ned 0,06 kr. per kg. Endringene skyldes redusert engrospris på purke, samt endrede slaktekostnader, innmatverdier, endret omsetningsavgift på gris og endret forsknings- og kjøttkontrollavgift
 • 30.05.2016
  Pristillegget på kr 0,70 pr kg i dagens vektgruppe fra 80,1 – 90,0 kg blir endret til å gjelde for vektgruppen 75,1 til 85,0 kg. Topp-prisen på gris flyttes altså 5 kg ned. 
  
  I tillegg vil Fatland sin topp avregningspris flyttes fra 95 kg til 90 kg, og prisnedgangen her er 0,40 kr/kg. Fra 95,1 kg vil Fatland følge vanlig avregningspris, og dette betyr at prisen går ned med 2,30 kr/kg.
 • 28.03.2016
  Gris liten og gris, alle klasser og grupper, opp 0,05 kr. per kg. Purke skåldet, alle klasser, opp kr. 0,06 per kg. Purke flådd, alle klasser, opp kr. 0,09 per kg. Råne skåldet, alle klasser, opp kr. 0,08 per kg. Råne flådd, alle klasser, opp kr. 0,11 per kg. Endringene skyldes økte innmatverdier.
 • 14.03.2016
  Ingen endring for gris.
 • 29.02.2016
  Ingen endring for gris.
 • 15.02.2016
  Ingen endring for gris.
 • 08.02.2016
  Ingen endring for gris.
 • 01.02.2016
  Ingen endring for gris.
 • 25.01.2016
  Ingen endring for gris.
 • 18.01.2016
  Ingen endring for gris.
 • 04.01.2016
  Gris liten, opp 1,08 kr. per kilo. Gris, alle klasser og grupper, opp 1,08 kr. per kg. Purke skåldet og flådd, alle klasser, opp 1,17 kr. per kg. Råne skåldet og flådd, alle klasser, opp 0,60 kr. per kg. Omsetningsavgiften er økt på gris, storfe/kalv og sau/lam. Diverse trekk og innmatverdier på sau, ung sau, vær, geit, kje og gris er endret. Det er innført tre nye vektgrupper på tung gris opp til 125,0 kg.
 • 28.12.2015
  Gris vektklasse 1-10 ned 0,40 kr. per kg. Vektklasse 11 opp 0,30 kr. per kg. Vektklasse 12 opp 0,70 kr. per kg. Vektklasse 13 opp 1,00 kr. per kg. Vektklasse 14, 15 og 16 opp 1,90 kr. per kg. Purke skåldet og purke flådd begge ned 0,20 kr. per kg. Endringene skyldes redusert engrospris på purke, samt justering i vekttabellen for tung gris.
 • 21.12.2015
  Alle klasser i vektgruppe 1 t.o.m. 10 ned kr. 0,40 per kg. Alle klasser i vektgruppe 11 og 12 ned kr. 0,70 per kg. Alle klasser i vektgruppe 13, 14, 15 og 16 ned kr. 0,90 per kg. Gris Liten ned 0,40 kr. per kg. Endringene skyldes redusert engrospris, samt justering i vekttabellen på tung gris.
 • 14.12.2015
  Alle klasser i vektgruppe liten og 11, ned 0,40,- per kg. Alle klasser i vektgruppe 12 ned 0,80,- per kg. Alle klasser i vektgruppe 13 ned 0,90,- per kg. Alle klasser i vektgruppe 14, 15 og 16 ned 1,10,- per kg. Endringene skyldes redusert engrospris, samt justering i vekttabellen på tung gris.
 • 07.12.2015
  Alle klasser i vektgruppe 14, 15 og 16 ned kr. 0,70 per kilo.
 • 23.11.2015
  Ingen endring for gris.
 • 09.11.2015
  Ingen endring for gris.
 • 02.11.2015
  Ingen endring for gris.
 • 26.10.2015
  Ingen endring for gris.
 • 19.10.2015
  Gris opp kr 0,40 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 12.10.2015
  Ingen endring for gris.
 • 05.10.2015
  Gris opp kr 0,40 pr kg. Purke skåldet og flådd opp kr 0,50 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 28.09.2015
  Ingen endring for gris.
 • 21.09.2015
  Gris ned kr 0,01 pr kg. 
  Purke flådd ned kr 0,01 pr kg.
 • 14.09.2015
  Ingen endring for gris.
 • 07.09.2015
  Ingen endring for gris.
 • 31.08.2015
  Ingen endring for gris.
 • 24.08.2015
  Ingen endring for gris.
 • 03.08.2015
  Ingen endring for gris.
 • 06.07.2015
  Ingen endring for gris.
 • 29.06.2015
  Gris opp kr 0,09 pr kg, samt redusert omsetningsavgift med kr 0,30 pr kg. Purke skåldet ned kr 0,01 pr kg. Purke flådd opp kr 0,02 pr kg. Råne skåldet ned kr 0,16 pr kg. Råne flådd ned kr 0,13 pr kg. Endrede slaktekostnader.
 • 08.06.2015
  Ingen endring for gris.
 • 25.05.2015
  Ingen endring for gris.
 • 04.05.2015
  Ingen endring for gris.
 • 06.04.2015
  Gris liten opp kr. 0,40 pr kg. Gris i vektgruppe 95,1-106,0 kg opp kr. 2,70 pr kg. Øvrige vektgrupper opp kr. 0,40 pr kg. Purke skåldet og flådd opp kr. 0,40 pr kg. Råne skåldet opp kr. 0,11 pr kg. Råne flådd opp kr. 0,10 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris samt justering på topp-pris for vektgruppen 95,1-106,0 kg.
 • 09.03.2015
  Ingen endring for gris.
 • 23.02.2015
  Ingen endring for gris.
 • 09.02.2015
  Ingen endring for gris.
 • 02.02.2015
  Ingen endring for gris.
 • 26.01.2015
  Gris opp kr. 0,20 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 12.01.2015
  Ingen endring for gris.
 • 12.01.2015
  Ingen endring for gris.
 • 05.01.2015
  Gris alle klasser og grupper opp kr. 0,80 pr kg.
  Endringene skyldes redusert omsetningsavgift.
 • 29.12.2014
  Gris under 77 kg opp kr. 0,35 pr kg. Gris i vektgruppe 10 opp kr. 0,35 pr kg. Gris i vektgruppe 11 opp kr. 0,85 pr kg. Gris i vektgruppe 12 opp kr. 1,35 pr kg. Gris i vektgruppe 13 opp kr. 2,05 pr kg. Gris i vektgruppe 14 opp kr. 1,65 pr kg.
  Endringene skyldes tilbakejustering til topp-pris.
   
  Purke skåldet ned kr. 0,25 pr kg. Purke flådd ned kr 0,26 pr kg. Råne skåldet ned kr. 0,05 pr kg. Råne flådd ned kr. 0,07 pr kg. Endret engrospris på flådd purke.
 • 22.12.2014
  Gris under 77 kg ned kr. 0,60 pr kg. Gris over 77 kg ned kr. 1,10 pr kg. Gris over 50 kg ned kr. 0,40 pr kg. Endringene skyldes prisnedtrapping før jul.
 • 15.12.2014
  Gris fra 79 til 81 kg ned med kr 0,60 pr kg. Gris over 81 kg ned kr 1,00 pr kg. Gris over 95 kg ned med kr 0,50 pr kg. Endringene skyldes prisnedtrapping før jul.
 • 08.12.2014
  Gris over 85 kg ned med kr 0,70 pr kg. Endringene skyldes prisnedtrapping før jul.
 • 01.12.2014
  Ingen endring for gris.
 • 10.11.2014
  Ingen endring for gris.
 • 03.11.2014
  Ingen endring for gris.
 • 27.10.2014
  Gris opp kr. 0,40 pr kg. Purke skåldet og flådd opp kr. 0,50 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 13.10.2014
  Gris opp kr. 0,40 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 29.09.2014
  Ingen endring for gris.
 • 22.09.2014
  Ingen endring for gris.
 • 15.09.2014
  Ingen endring for gris.
 • 08.09.2014
  Gris opp kr. 0,30 pr kg. Purke skåldet og flådd opp kr. 0,10 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 25.08.2014
  Gris opp kr. 0,50 pr kg. Purke skåldet og flådd opp kr. 0,20 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 11.08.2014
  Gris opp kr. 0,70 pr kg. Purke skåldet og flådd opp kr. 0,20 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 04.08.2014
  Ingen endring for gris.
 • 07.07.2014
  Ingen endring for gris.
 • 30.06.2014
  Gris opp kr. 0,63 pr kg. Purke skåldet opp kr. 0,22 pr kg. Purke flådd opp kr 0,19 pr kg. Råne skåldet opp kr 0,13 pr kg. Råne flådd opp kr 0,09 pr kg.
 • 19.05.2014
  Ingen endring for gris.
 • 28.04.2014
  Ingen endring for gris.
 • 21.04.2014
  Gris opp kr. 0,50 pr kg. Purke opp kr 0,50 pr kg. Endringene skyldes økt engrospris.
 • 24.02.2014
  Ingen endring for gris.
 • 10.02.2014
  Ingen endring for gris.
 • 03.02.2014
  Ingen endring for gris.
 • 27.01.2014
  Ingen endring for gris.
 • 13.01.2014
  Ingen endring for gris.
 • 06.01.2014
  Gris klasse R opp kr. 1,40 pr kg, klasse U opp kr. 1,20 pr kg, klasse E opp kr. 0,70 pr kg, klasse S opp kr. 0,20 pr kg. Liten gris opp kr. 0,20 pr kg. Endringene skyldes økt engros pris på gris.
  Det er foretatt justering på tillegg for kjøttprosent innen klassene.
 • Nye avregningspriser gjeldende fra 04.12.2023
   Gris i vektgruppe 87,1kg til 90kg 			Ned kr	 0,60 	
   Gris i vektgruppe 90,1kg til 93kg 			Ned kr	 1,20 	
   Gris i vektgruppene 93,1kg til 97kg 		Ned kr	 1,60 	
   Gris i vektgruppe 97,1kg til 100kg 			Ned kr	 1,20 	
   Gris i vektgruppe 100,1kg til 105kg 		Ned kr	 1,30 	
  					
   Endringen skyldes økt trekk i vekttabell for disse vektgruppene

Andre saker