PA263626

Retur og salg til produsenter

Salg og bearbeiding av kjøttvarer til egne produsenter.

Hos Fatland kan du ta ditt eget slakt i retur, oppdelt etter eget ønske. For dette betaler produsenten kun utgifter til slakting og eventuelt oppdeling. Ved retur av slakt må en ta minimum 1/1 lam og sau, 1/2 gris eller 1/4 storfe. Dersom noen ønsker å ta ut mindre deler av egne dyr, blir dette fakturert som produsentkjøp, ikke retur.

Fatland er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap som produsenten måtte få på grunn av hendelser på slakteriet, og som fører til at returslaktet ikke kan brukes som forutsatt. I slike tilfeller vil produsenten få vanlig slakteoppgjør.

Skinn kan tas i retur, men Fatland erstatter ikke revne returskinn.

Bestilling av kjøttvarer

På Fatland Jæren kan vi salte og tørke pinnekjøtt fra dine egne lam. Dette kan vi ikke tilby i Ølen og Oslo, men her kan du selvsagt bestille det som et vanlig kjøp. Du kan også bestille andre kjøttvarer direkte hos oss:

Fatland Jæren: Butikken 48 08 60 33, returbil 97 59 37 91, eller epost retur.jaeren@fatland.no

Fatland Ølen: Butikken 95 89 63 05, eller epost oebu@fatland.no

Fatland Oslo: retur.oslo@fatland.no Fatland Oslo har egne betingelser på retur av slakt.

Vi leverer varer med varebil, eller sender med godsruta der vi ikke leverer selv.

Kjøttvarer fra Fatland kan du i dag finne i nesten alle dagligvarebutikker i Norgesgruppen (Kiwi, Meny, Joker, Ultra), i Coop (Mega, Extra, Obs, Prix). De vanlige kjøttvarene er ofte like billig eller billigere på butikkene, spesielt når de kjører gode tilbud (som de ofte selger med tap).

Produsenter som tar eget storfeslakt i retur, med vanlig skjæring og pakking, betaler kr 10,00 pr kg + mva for dette. Dette inkluderer at vi beiner ut dyret, kverner kjøttdeig og skjærer ut biffene. Alt ferdig til bruk!

De som lever storfeslakt for at vi skal skjære opp, pakke og merke i egne esker til videresalg, betaler kr 17,50 pr kg + mva. Erfaringsmessig tar dette mye mer tid på returavdelingen.

Ved retur over 20% av totalt volum per leveranse på småfe gjelder andre satser for leieslakting.

Returdetaljer ved bestilling for produsent

Her finner du skjemaene du skal fylle ut når du bestiller retur ved slakting.
Fyll ut skjemaet og send det med dyrebilsjåføren når han henter dyrene.
Pass på å fylle ut hele skjemaet, og kryss av på ønsket oppskjæring på det riktige dyreslaget.
Hvis skjemaet ikke innholder noen kryss vil returen sages på vanlig måte.
Dersom du skal hente returen på slakteriet selv er det viktig at du oppgir dato for henting.

Last ned bestillingsskjema for Fatland Ølen

Last ned bestillingsskjema for Fatland Jæren

Ved returskinn og -kjøtt fra Fatland Ølen skal dyrene merkes på følgende måte: Returskinn merkes med GRØNN farge i hodet, returkjøtt skal merkes med ROSA farge i høyre øre.