Assorted meat products including ham and sausages.

Til våre gode produsenter på Sørlandet

Returvarer av slakt til produsenter som bor fra Moi og sørover vil bli kjørt ut to ganger per måned fra september til jul.

Dere som skal ta slakt i retur:

  • Okse/kvige/ku og sau bør henge til mørning i 10–14 dager.
  • Gris og lam trenger ikke å henge til mørning, og vil bli partert ned når det passer med transporten.

Kjørerute og stoppeplasser

Vi kjører E 39 og stopper først på Esso Kvinesdal, så til Vanse og Farsund, videre til Lyngdal Inn så Rv 43 til Tingvatn Kommunehuset – Eiken Esso, Sveindalskrysset – Evje Grenaderen – Søgne – Mandal v/bensinstasjonen på Mones – Vigeland Statoil.

Returvarer til Lillesand, Grimstad og Froland avtaler med returavdelingen for leveranse som kan hentes hos Bernhard Rønning. (911 92719).

Returbilen vil ringe og avtale tid på leveranse på de forskjellige plasser underveis. Det er fint hvis dere oppgir telefonnummer det er lettest å treffe dere på i løpet av dagen og kvelden.

Hvorfor ikke kjøre hjem til hver enkelt?

Kjøreruten er lagt opp slik at vi gjør dette rasjonelt, og holder kjøre-/hviletidsbestemmelsene. Hvis dere er flere naboer som skal ta retur, er det fint om dere kan samarbeide litt om transporten.

Dato for utkjøring

Torsdager:
10. og 24.september
8. og 22. oktober
5. og 19. november
3. og 17. desember

Returbilen: 90 85 50 78

Returavdelingen: 48 08 60 32 eller 48 08 60 33

Her finner du oversikt over returpriser for Fatland-produsenter

Publisert 24.08.2020  kl 20:59

Oppdatert 09.12.2020  kl 21:48

Andre saker