kviger-3

Nytt om KSL-standarden

I 2020 går KSL over i ny digital løsning. Dette medfører at det ikke har blitt gjort noen større endringer i KSL-standarden.

Papirversjon

Dere som fremdeles leverer KSL på papir vil få tilsendt papirversjonen som tidligere år. Det er ikke har skjedd store regelendringer i år og derfor er ikke papirversjonen endret og dere får tilsendt versjonen for 2018. Dere skal utføre egenrevisjonen på lik måte som tidligere år.

Levere på ksl.no

Dere som leverer på nett skal bruke samme nettløsning som tidligere: logg dere inn på ksl.no.

Standarden på nett er oppdatert

Standarden på nett blir oppdatert gjennom året og er oppdatert for 2019.

Sjekklister med veileder finner du her


Ny digital løsning

I 2020 vil den snart 20 år gamle dataløsningen for KSL bli erstattet av en ny. Den nye dataløsningen vil være mer brukervennlig og oppleves som mer relevant for deg som produsent.

All historikk og datoer for sist leverte egenrevisjon fra det gamle systemet vil selvsagt overføres. Du vil også få tilgang til å lage deg et dokumentarkiv hvor du kan laste opp og lagre alle viktige dokumenter for din drift og flere andre funksjoner.

Les mer på Matmerk KSL

Publisert 05.10.2016  kl 07:57

Oppdatert 07.01.2020  kl 11:21

Andre saker