AdobeStock 112363536

Slik er dyrehelsen til norsk storfe

Norsk storfe er fri for de fleste smittsomme sykdommer som medfører offentlige restriksjoner. Unntaket er enkelte besetninger med salmonella årlig og de siste to årene har antallet ringormtilfeller økt, spesielt i Rogaland.


Sammen med de andre nordiske land er smittesituasjonen blant de beste i verden. Særlig mikroorganismer som forårsaker luftveissykdom og diaré, utfordrer dyrevelferden i mange besetninger og forårsaker betydelige økonomiske tap. Mastitt er fremdeles den hyppigst forekommende sjukdommen hos melkeku.

Fylkene med flest storfebesetninger er Innlandet og Trøndelag, fulgt av Rogaland og Vestland fylke.  Fra 2006 er antall melkekyr redusert med 14 %, mens ammekupopulasjonen har økt med nesten 40 %.

I 2019 var det ca. 13 300 storfebesetninger, hvorav ca. 7600 var melkekubesetninger og ca. 5500 var kjøttfebesetninger. Besetningene hadde til sammen ca. 862 000 dyr. Sammenliknet med de fleste andre land i verden med industrialisert husdyrproduksjon er norske besetninger små. Gjennomsnittlig antall melkekyr per besetning har økt fra 17 i 2006 til 28 i 2019.

Veterinærinstituttet utfører obduksjoner og et bredt register av diagnostiske tjenester for å oppklare sjukdomsutbrudd hos storfe.

Informasjon hentet fra Veterinærinstituttet  sin hjemmeside.

Publisert 24.02.2021  kl 10:14

Oppdatert 24.02.2021  kl 12:35

Andre saker