pig snout close-up

Fatland øker vektintervallet på Optimaliseringstillegget

06. april 2021 hever vi toppen på vektintervallet på Optimaliseringstillegget med 3 kilo. Det vil si helt opp til 95 kilo.

I tillegg heves noteringsprisen med 0,20 kr/kg for all gris fra samme dato.

Optimaliseringstillegget på kr 0,90 pr kg utbetaler vi fra da på alle slaktegris slakta i vektintervallet 77,1 – 95,0 kg. Hele 18 kg intervall gjør at tillegget er «lett» å treffe med de fleste slaktegrisene som leveres.

Dette gir våre slaktegrisprodusenter og kombiprodusenter gode muligheter til å slakte litt tyngre slakt og gjerne en større pulje. Dette vil igjen styrke økonomien.

Den norske forbrukeren ønsker i mest mulig grad norsk svinekjøtt. Vi tilpasser oss dette med håp om noe økte vekter i et marked der etterspørselen etter svinekjøtt er større en tilførselen.

Fatland jobber også mest effektiv med mest mulig lik gris gjennom våre anlegg.

Se egen også sak om levendevekter og utslaktingsstrategi.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Harald Pedersen

Produsentrådgiver Fatland

Telefon: 98 25 39 11

Send e-post

Publisert 23.03.2021  kl 13:42

Oppdatert 24.03.2021  kl 09:10

Andre saker