IMG 1574-kopi

Nøkkeltall Fatland-konsernet

Fatland leverer kjøtt som er produsert hos norske bønder og som er slaktet på våre egne slakterier under streng kvalitetskontroll.

Vi er med fra beite til bord!
Fra planlegging og rådgivning hos produsent, via slakting og skjæring, til produksjon av gode kjøttvarer! Vi leverer også råstoff til Norges mest krevende industrikunder.

Konsernsjef
Anders Sørheim Hundseid

Omsetning
4,8 milliarder  NOK (€ 470 mill.)

Slaktemengde
40.600 tonn (omlag 17 prosent av norsk produksjon)

Skjæremengde
62.200 tonn

Foredling
37.600 tonn

Publisert 06.10.2015  kl 09:14

Oppdatert 17.03.2022  kl 09:42

Andre saker