Nøkkeltall Fatland-konsernet

Fatland leverer kjøtt som er produsert hos norske bønder og som er slaktet på våre egne slakterier under streng kvalitetskontroll.

Vi er med fra bås til bord!
Fra planlegging og rådgivning hos produsent, via slakting og skjæring, til produksjon av gode kjøttvarer! Vi leverer også råstoff til Norges mest krevende industrikunder.

Konsernsjef
Terje Wester

Omsetning
4.000 mill. NOK (€ 425 mill.)

Slaktemengde
37.000 tonn (omlag 17 prosent av norsk produksjon)

Skjæremengde
42.000 tonn

Foredling
28.000 tonn