Nøkkeltall Fatland-konsernet

Fatland leverer kjøtt som er produsert hos norske bønder og som er slaktet på våre egne slakterier under streng kvalitetskontroll.

Vi er med fra beite til bord!
Fra planlegging og rådgivning hos produsent, via slakting og skjæring, til produksjon av gode kjøttvarer! Vi leverer også råstoff til Norges mest krevende industrikunder.

Konsernsjef
Terje Wester

Omsetning
4,8 milliarder  NOK (€ 470 mill.)

Slaktemengde
40.600 tonn (omlag 17 prosent av norsk produksjon)

Skjæremengde
62.200 tonn

Foredling
37.600 tonn