samarbeid 1

Fatlands samarbeid med OS ID gir deg rabatt

Fatland og OS ID har en samarbeidsavtale som blant annet inkluderer god rabatt på øremerker.

Årets sauemerketilbud er nå sendt ut. Du får 20 prosent rabatt fra OS ID ved bestilling innen 20. januar 2020, så bestill nå!

Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller. Produksjon og utsending av øremerker styres i stor grad etter disse opplysningene. Du kan være sikker på å få levert merkene dine før lammedatoen du har oppgitt.

Du får rabatt både på offisielle øremerker til lam, tenger, nåler og merkepenner. Fram til og med 30. juni får du samme rabatt ved etterbestilling av sesongens lammemerker som ved hovedbestilling.

I tillegg kompensererFatland kjøp av elektroniske øremerker til lam født i 2020 med kr 0,70 per kg slaktevekt. Kompensasjon ligger i puljetillegget.

Slik får du rabatt

Du får rabatt når du bestiller innen 20. januar 2020 på www.osid.no, eller via bestillingsskjemaet du har fått tilsendt i posten. Bestilling over telefon gir ikke rabatt. Har du ikke fått sauemerketilbud, ta kontakt med OS ID.

Mer om sauemerketilbudet

Les mer om sauemerketilbudet på www.osid.no.