juni6

Livdyrpriser og kontaktpersoner livdyr

Veiledende priser på kåra værlam, granska værer, voksne søyer og søyelam.

Veiledende livdyrpriser

Se link: http://www.nsg.no/veiledende-priser/category639.html

Det er i utgangspunktet forbudt å selge søyer og søyelam. Kjøper må selv søke Mattilsynet om tillatelse om dispensasjon fra forbudet.

Kontakt oss ved behov for livdyr

Hilde K Håland
mobil 98 24 22 14
Send e-post

Solveig K. Horve Bergsholm
Mobil 96 94 61 81
Send e-post

Publisert 03.11.2015  kl 12:41

Oppdatert 28.11.2022  kl 12:26

Andre saker