fullsizeoutput 2728

Temadagen hos Fatland Jæren ble en stor suksess.

40 deltakere lærte mer om holdvurdering og klassifisering av lam.

Deltakerne fikk her muligheten til å prøve seg på holdvurdering i praksis og få siste nytt om sau og lam og markedssituasjonen.

Den enkelte noterte ned hva den de selv trodde om vekt, klasse og fett, før lammene gikk til slakting og de vurderingene kunne sammenlignes med reelle slakteresultater.

De 40 frammøtte fikk også siste nytt om muligheter og utfordringer i saueholdet og om markedssituasjonen.

Tilbakemeldingene på temadagen var gode. Det er ingen tvil om at vi skal arrangere slike temadager igjen.

Publisert 25.10.2018  kl 15:51

Oppdatert 31.03.2022  kl 13:30

Andre saker