solveig

Ny sauerådgiver på plass

Solveig Horve Bergsholm er nyansatt sauerådgiver i Fatland. Selv er hun sauebonde og over snittet interessert i småfe.

Solveig tar over rådgiverjobben etter Tore Oftedal, og starter opp 1. oktober. Med bakgrunn som tillitsvalgt i Norsk Bonde – og Småbrukarlag og mange år som ansatt iblant anna Bøndenes Innkjøpslag og nå sist Dalane Innkjøpslag, kjenner hun bøndene og deres hverdag godt.

– Jeg er veldig glad i bøndene og jeg gleder meg til å bli kjent med de mange dyktige sauebøndene vi har rundt oss. Det er mye å lære fra de som jeg kan føre videre i denne jobben, sier Solveig. Hun driver gård med 35 vinterfôra sauer i rasene Blæset sau og Fuglestadbrogete sau på Horve.

– Nå håper jeg flest mulig vil bruke oss, vi som rådgivere er her for bonden. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss, mener hun.

Økonomien er sentral

Saueinteressen har hun med seg fra oppvekst på gård, og mange år i bransjen har gitt henne et brennende engasjement for hvordan en best kan utvikle gårdsbruk, bedre produktkvaliteten og ikke minst øke inntektene.

– Sauer har alltid interessert meg, de er kjempekule dyr. Det blir veldig spennende å få lov til å jobbe med utvikling tett på bøndene, for å se hva en kan gjøre for å få mest mulig ut av driften.  Det er viktig for meg å kunne bidra med gode råd, og lage til arenaer bøndene trenger for å møtes og kunne dele erfaringer.

Solveig mener økonomien er den største utfordringen for næringen fremover.

– Det er mange grep en kan ta for å bedre den. Det enkleste og det mest vanskelige er nok å få myndighetene på banen for å støtte mer. Vi må også jobbe for at hver enkelt bonde får best mulig resultat, uten at det skal gå på bekostning av dyrehelse og dyrevelferd, sier den nye rådgiveren.

Bærekraftig drift

Hun er opptatt av å drive sauehold på en forsvarlig og bærekraftig måte.

– Vi må klare å tenke lenger enn at antall lam skal være veldig høyt. Det hjelper ikke at lammetallet i utgangspunktet er høyt hvis sauen kun holder i to år, og man erfarer økte vanskeligheter og tap i lamminga og i løpet av beitesesongen.

– Da er det bedre at sauen er frisk og sunn, og kan bære fram to lam i snitt hver sesong. Det gir bedre økonomi med sauer som holder flere år og har god helse. Min påstand er at alle kan få gode lam på kraftfor, det er noe helt annet når en skal få gode vekter ut av utmarksbeite. Det er viktig at vi får utnyttet de gode beiteressursene mange av bøndene har, sier Solveig engasjert.

Må ut i butikken

Solveig har også mange tanker om hvordan produktene som blir produsert av norske sauebønder kan bli mer synlige i markedet. Hun vil gjerne se mer av både lamme-kjøtt og saue-kjøtt i butikkene.

– Det er grossistene vi må jobbe med, vi må sikre at kjøttet kommer frem til butikken, og ikke blir liggende på et lager. Det er mange som er på leit etter lamme-  og saue-kjøtt i butikken uten å finne. Vi må ikke glemme at forbrukeren er den aller viktigste for oss, vi må levere det de ønsker, mener hun.

Publisert 23.09.2022  kl 08:55

Oppdatert 27.09.2022  kl 22:09

Andre saker