sau-edit-1

Lavdrektighet - den rolige tiden i sauefjøset

Midt-vinter og juletid er for de fleste en rolig tid i sauefjøset. Både dyr og bonde kan trekke pusten, før en begynner å planlegge høydrektigheten og den kommende våren.

Perioden fra 3 uker etter parring til 3 måneder etter parring, kalles lavdrektigheten. Nå skal sauene være i godt hold, det vil si holdgruppe 3. Les mer om holdvurdering her. Dersom flokken hittil har fått god fôring og godt stell, er det ikke så mye ekstra å passe på i denne perioden.

Fosteret utvikler seg lite de to- til tre første månedene, og vanlig vedlikeholdsfôring er derfor tilstrekkelig. Dersom grovfôret er av svært god kvalitet, kan en også vurdere å redusere på kraftfôr-rasjonen. Det er viktig med jevnt tilsyn for å avdekke eventuelle unormale forhold. Dersom en eller flere av sauene avmagres, er det i første omgang viktig å omgruppere for å sikre tilstrekkelig fôring til hvert individ.

Gjør det til en vane å gå blant sauene, og kjenn de på ryggen. Denne enkle teknikken vil raskt avdekke variasjonen i flokken, og en kan sette inn tiltak så fort som mulig. I tillegg til selve holdvurderingen, vil kontakten med dyra skape en relasjon mellom dyr og bonde, som igjen er positivt i forhold til stress hos dyra.

Bæærry Christmas. Foto: Siv K. Holte
Bæærry Christmas. Foto: Siv K.Holte

Publisert 20.12.2022  kl 14:25

Oppdatert 22.12.2022  kl 07:37

Andre saker