slakt

Slakting av gris før jul og nyttår 2023

Pris- og vektnedgang på gris i desember er viktig og riktig for å få mest mulig ribbe og julemat til kundene våre til jul.

Opplegget for julenedtrapping skjer i år i to etapper, men merk at det blir endringer fra starten av 2024. 1.januar 2024 blir topp- vekt og pris blir satt til 87,0 kg og optimaliseringstillegget blir gitt til max 93,0 kg slaktevekt.

For produksjonsøkonomien er det viktig å tilpasse slaktingen til pris- og vektløypen for å få et best mulig økonomisk resultat av slaktinga før jul. Pris- og vektløypen, og justerte vektgrense for optimaliseringstilleggene, er tilpasset slakting, levering og salg fram til jul.

Forutsetningene vi har brukt er slaktevekt tilsvarende 68 % av levendevekt. Pr uke kan en regne ca 5,5 kg økning i slaktevekt og det tilsvarer litt over 8 kg levendevekt.

I år (2023) legger vi opp til følgende prognose for pris- og vektnedtrapping før jul og nyttår:

Uke 48, fra 27. november

Ingen planlagte prisendringer denne uken, men ta høyde for endringene i uke 49.

Prisnedtrappingen starter på gris over 87 kg slaktevekt og optimaliseringstillegget stopper på 93 kg slaktevekt i uke 49. Derfor bør all gris som kan passere 90 kg slaktevekt i uke 49 slaktes nå i uke 48. (90 kg slaktevekt tilsvarer ca 130 kg levendevekt)

Utslaktingsstrategi: Slakt all gris fra ca. 121 kg levendevekt.

Uke 49, fra 4. desember

Prisendringer i forhold til vekt:

87,1-90 kg ned 0,60 kr pr kg
90,1-93 kg ned 1,20 kr pr kg
93,1-97 kg ned 1,60 kr pr kg
97,1-100 kg ned 1,20 kr pr. kg
100,1-105 kg ned 1,30 kr pr kg
Øvre vektgrense for optimaliseringstillegget er 93,0 kg

Utslaktingsstrategi: Slakt all gris fra ca 113 kg levendevekt.

Uke 50, fra 11. desember

Dette blir den siste store slakteuka før julehandelen.

Utslaktingsstrategi: Slakt all gris fra ca 107 kg levendevekt.

Uke 51, fra 18. desember

Prisendringer:

83,1-85 kg ned 0,60 kr pr kg
85,1-87 kg ned 0,80 kr pr kg
87,1-90 kg ned 0,40 kr pr kg
90,1-93 kg ned 0,80 kr pr kg
93,1-95 kg ned 0,40 kr pr kg
Øvre vektgrense for optimaliseringstillegget er 85,0 kg

Uke 52, fra 26. desember

Ingen planlagte prisendringer dvs. samme priser og slaktestrategi i romjula som i uke 51.

Viktig informasjon om slaktetider i jula.

Siste slaktedag før jul til Fatland Ølen og Jæren er torsdag 22. desember. MERK: Siste slaktedag for Fatland Oslo er tirsdag 19. desember. Oslo slakter ikke gris i romjula, men slakter purker.

Noteringsprisen endres i juleslaktingen 2023 slik (prognosetabell):

Uke fra 83,1-85 85, 1-87 87,1-90 90,1-93 93,1-95 95,1-97 97,1-100 100,1-105
49 4. des - 0,60 - 1,20 - 1,60 - 1,60 - 1,20 - 1,30
51 18.des - 0,60 - 0,80 - 0,40 - 0,80 - 0,40
total endring - 0,60 - 0,80 - 1,00 - 2,00 - 2,00 - 1,60 - 1,20 - 1,30

Optimaliseringstillegget i Fatland endres i takt med juleslaktingen i 2023. Fra 2024 økes optimaliseringstillegget til kr 1,20 for gris i vektgruppe mellom 77,1 og 93,0 kg

God kvalitet på slaktet, og jevn kvalitet på grisen er kjempeviktig for et godt salg. Derfor øker vi optimaliseringstillegget, og vil med det stimulere til at gris ikke slaktes for lett. For lett slaktegris øker ikke salget og reduserer ikke overproduksjonen! For lett gris er gris med vekt i nedre del av vårt optimaliseringstillegg og under. For god produksjonsøkonomi og for å få markedet i balanse ved et godt salg – ikke slakt grisen for lett.

Uke - dato

73,1-75
75,1-77
77,1-79
79,1-81
81,1-83
83,1-85
85, 1-87
87,1-90
90,1-93
93,1-95
Før endring 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
49 - 4.des 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
51 - 18.des 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
52 - 25.des 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
2024 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Markedet, topp-pris og kjøttprosent

Det er overproduksjon på gris og markedet er noe uforutsigbart. Det kan komme endringer til oppsett prognosetabell.

Øverste vekt for topp- vekt og pris blir 87,0 kg slaktevekt fra starten av 2024.

Prisfall i forhold til vektgrupper: (prognosetabell)

Vektintervall Prisreduksjon, kr/kg
87,1 – 90 0,80
90,1 – 93 2,00
93,1 – 95 2,00
95,1 – 97 1,60
97,1 – 100 1,20
100,1 – 105 1,30

Fra 1. januar 2024 økes trekket for lavere kjøttprosent: (prognosetabell)

Kjøtt% 59 58 57 56 55 54 53 52 51
Prisreduksjon -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10

Rett fôring for rett forhold mellom tilvekst og kjøtt% vil lønne seg. Kontakt fôrleverandør for optimalisering av både fôrtype og fôrkurve dersom kjøttprosenten i besetningen er for lav.

Dersom du har spørsmål omkring dette, eller lurer på om hva som er rett utslaktingsstrategi for deg, snakk med oss i Fatland for råd så finner vi beste løsning sammen.

Publisert 17.11.2023  kl 08:39

Oppdatert 20.11.2023  kl 10:45

Andre saker