Fatland vil betale mer

27. mars 2020
Vi øker optimaliseringstillegget på slaktegris.
Les mer

Råd om førebygging av smitte for bønder og sjåfører

16. mars 2020
For å forhindre og redusere smitte av koronaviruset har vi iverksett en rekke tiltak når sjåfører skal rundt på gårder. Vi har også laget noen retningslinjer for bønder imøte med våre arbeidere.
Les mer

Informasjon om Kornaviruset

13. mars 2020
Vi i Fatland er opptatt av at bonden holder seg frisk. Derfor oppfordrer vi alle bønder til gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte.
Les mer

No kan du søke om produksjonstilskot

04. mars 2020
Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søke. Søknadsfristen er 15. mars.
Les mer

Rene dyr - bedre velferd og mattrygghet

21. februar 2020
Storfe som har reine huder ved slakting, gir mindre forurensning og bakterier på slaktoverflaten enn dyr med skitne huder.
Les mer