Fatland vil betale mer

27. mars 2020
Vi øker optimaliseringstillegget på slaktegris.
Les mer