Produsentrådgiver med veterinærkompetanse

Vi søker etter person med veterinærutdanning som kan besøke våre produsenter, øke fokuset på dyrevelferd og smitteforebyggende tiltak for god helse.
Les mer

Vi søker assisterende avdelingsleder biprodukter, Fatland Jæren

Biproduktavdelingen er en viktig avdeling for å utnytte alle produktene vi får fra slakteprosessene, og dermed oppnå god bærekraft.
Les mer