God tilgang på mordyr og kviger

Vi har for tiden god tilgang på drektige mordyr og kviger av tung rase på alle anlegg.

29. september 2016

Informasjonsmøte om Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV og BCoV

11. oktober arrangeres det et informasjonsmøte på Julebygda grendehus i Sandnes om det igangsatte kontrollprogrammet.

29. september 2016

Slik bestiller du øremerker med rabatt

Når du som Fatland-produsent bestiller øremerker på nett, får du samme rabatt som når vi på slakteriet bestiller for deg.

27. september 2016

Tørr ull er gull

Vi minner om viktigheten av å levere tørre sauer til slakt.

27. september 2016

Velkommen til ammeku-produsentdag

Vi inviterer til produsentdag i et nytt, flott fjos i Kvinesdal/Lyngdal.

20. september 2016

Sammen om kontrollprogram mot BRSV og BCoV

BRSV og BCoVr er virus som har vært i Norge i flere år. Ytterligere spredning medfører store kostnader og redusert dyrevelferd.

19. september 2016