Se og hør foredragene fra Gris i ´16

Leder av produsentrådgivertjenesten i Fatland, Rolf Gunnar Husveg, var en av foredragsholderne på storkongressen Gris i ´16 på Hamar i november.

29. november 2016

Fatland Sandefjord søker assisterende driftsleder

Vår virksomhet er i stadig vekst og utvikling. Vi trenger derfor en assisterende driftsleder ved Fatland Sandefjord.

29. november 2016

Nye telledatoer for sau – her er oversikten!

Våren 2017 lanserer Landbruksdirektoratet nytt søknadssystem for produksjonstilskudd. Det betyr nye søknadsfrister, nye telledatoer og nytt elektronisk søknadsskjema.

28. november 2016

TYR Rogaland inviterer til julemøte

Organisasjonen arrangerer julemøter på begge sider av Boknafjorden.

22. november 2016

Prisprognose på gris rundt jul og nyttår

Gris er populær julemat og det må slaktes mest mulig før jul.

22. november 2016

Velkommen til spennende ammeku-kurs

Bli med på en faglig, trivelig og sosial helg i januar.

17. november 2016