Brennpunkt-filmen: Uakseptabel behandling av dyr

19. juni 2019
Dårlig behandling og vold mot dyr er uakseptabelt og skal ikke forekomme.
Les mer
Foto - Ole Marius Aune Sandmo - Norges Bondelag

Brennpunkt-filmen: Uakseptabel behandling av dyr

Dårlig behandling og vold mot dyr er uakseptabelt og skal ikke forekomme.

Brennpunkt på NRK1 viste onsdag kveld filmen som er kalt «Griseindustriens hemmeligheter». Filmen inneholder blant annet skjulte opptak fra flere norske grisehus, gjort i en periode som strekker seg tilbake til 2013.

Filmen viser flere situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, grove brudd på regelverk og dyrevelferdsloven, samt sværdårlige holdninger til dyr. I likhet med resten av den norske kjøttbransjen reagerer konsernsjef Terje Wester i Fatland på innholdet i filmen.

- Dyr skal behandles godt og regelverket skal følges. Dårlig behandling og vold mot dyr er uakseptabelt og skal ikke forekomme, sier konsernsjef Terje Wester i Fatland.

Samtidig som filmbildene fra norske grisehus er uakseptable, peker konsernsjefen på at vi i Norge har svært mange svinebønder som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske.

En av produsentene i filmen er leverandør til Fatland. Da vi ble kjent med saken, koblet vi Mattilsynet inn umiddelbart, i samråd med produsenten. Vi har tillit til at Mattilsynet, sammen med politiet, gjør vurderingen på om flere av bøndene i filmen bør anmeldes.

I tillegg har vår veterinær og rådgivere besøkt den aktuelle besetningen og gått over rutiner og status. Vi vil ha tett oppfølging for å forsikre oss om at det som er filmet i den besetningen ikke er status per i dag.

Jobber aktivt med dyrevelferd

- Filmen kan skape et inntrykk av at det som vises gjelder hele næringen. Det er et bilde vi ikke kjenner oss igjen i. Vi skal ta inn over oss at filmen viser lovbrudd og uakseptabel behandling av dyr, det er selvsagt noe vi ikke kan akseptere. Næringa jobber aktivt også når det gjelder regelverk, opplæring og nye dyrevelferdsprogrammer. Det gjøres mye god jobb og det er viktig i tida fremover for å unngå slike ting som vi ser i denne filmen, sier konsernsjef Terje Wester i Fatland.

Opptakene i filmen er gjort i perioden 2013-2016. De siste årene er det iverksatt en rekke tiltak for å forbedre dyrevelferden i svinenæringen:

 • Dyrevelferdsprogram på slaktegris ble innført 1. januar 2019. Det gjelder også smågrisprodusenter. Innen 1.juli 2019 skal også kombinasjon slakt/smågris med. Da er alle besetningstyper med i dyrevelferdsprogrammet. Programmet stiller krav til:
  o   a) Systematisk dokumentasjon og rutiner for oppfølging av sjuke og skadde dyr.
  o   b) Obligatoriske rådgivingsbesøk av veterinær (1-3 ganger pr år)
  o   c) Tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner for produsent som ikke deltar i programmet, eller som ikke tilfredsstiller kravene i programmet.
 • Helsegrissystemet er et dokumentasjons- og rådgivingsverktøy for bonde og veterinær som dokumenterer grisens helse, velferd, hygiene og oppstalling.
 • I Fatland har vi styrket vår produsentrådgivning, inkludert ansettelse av veterinær/rådgiver dyrehelse.
 • Vi foretar løpende gårdsbesøk med rådgiver- og veterinærbistand.
 • Tilbud om rådgivning og gjennomgang av kritiske kontrollpunkter.
 • Særlig gjennomgang hos produsenter med høy slakteanmerking, eller annen mistanke om dyrevelferdsmessige utfordringer.
 • Egen info- og holdningskampanje i 2017, rettet direkte mot alle Fatlands slaktegrisprodusenter: «Siste stikk».
 • Fatland har arrangert fagmøter og produsentmøter med dyrehelse og dyrevelferd som tema.
 • Fatland har et tett samarbeid med fôrleverandørs rådgivningstjeneste.
 • Vi har et tett samarbeid og oppfølging av praktiserende veterinær.
 • Vi har et tett samarbeid med Norsvin og Bondelaget.
 • Vi har gjennomført informasjonsmøter i samarbeid med representanter fra Mattilsynet.
 • Nyhetsbrev med artikler om dyrevelferd og myndighetskrav, med oppfordring om å ta kontakt hvis det trengs rådgivning/bistand. Artikler på fatland.no og aktiv deling av hovedbudskapet på sosiale medier.
 • Fatland har tilbudt og avholdt avlivingskurs.

Prisløyper storfe, småfe og gris, 2. halvår 2019

29. mai 2019
Det er satt opp følgende prisløyper og engrosprisendringer de neste månedene.
Les mer
Skjermbilde 2018-12-13 11.21.25

Prisløyper storfe, småfe og gris, 2. halvår 2019

Det er satt opp følgende prisløyper og engrosprisendringer de neste månedene.

Prisløype storfe

Mandag 5. august (uke 32): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 2. september (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 30. september (uke 40): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 18. november (uke 47): Engrospris opp 0,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 60,50 kr/kg. Det er samme nivå som 1. halvår 2019.

Prisløype lam

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 5. august (uke 32): Engrospris opp 2,20 kr/kg
Mandag 26. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 2. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 9. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 16. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 23. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
Mandag 30 september (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 7. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019 på 66,10 kr/kg. Det er 1,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2019 og 2. halvår 2018.


Prisløype sau

Under forutsetning av at Omsetningsrådet vedtar differensiering av satsene for omsetningsavgift mellom lam og sau i tråd med Norturas forslag, legges det ikke opp til engrosprisendringer for sau i 2. halvår 2019.


Prisløype/prisprognose gris

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 26. august (uke 35): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 30. september (uke 40): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 14. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 9. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 16. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg

Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2019/2020 på 32,43 kr/kg.

Meld inn fôringsokse - vinn grillmat for 1.000 kroner!

28. mai 2019
Vi trenger tilgang på MYE mer fôringsokse.
Les mer
Skjermbilde 2019-05-28 09.44.16

Meld inn fôringsokse - vinn grillmat for 1.000 kroner!

Vi trenger tilgang på MYE mer fôringsokse.

Vi trekker 15 vinnere av grillmat for 1.000 kroner hver blant alle som melder inn fôringsokser til Ølen, Jæren og Oslo innen utgangen av juni!

Kontaktpersoner:

Fatland Jæren

Odd Ingebret Paulsen
Mobil: 90 10 22 37
Send e-post

Fatland Ølen

Bjørn Magne Stople
Mobil: 98 24 22 10
Send e-post

Fatland Oslo

Dag Erik Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post

Stort fagmøte om stankelbein-situasjonen

27. mai 2019
Ekstremnedbør i 2017. Ekstremtørke i 2018. I år er det myrstankelbein-larvene som lager trøbbel. Vi inviterer til fagkveld og infomøte om hvordan myrstankelbein-angrepene kan håndteres?
Les mer
1920px-Tipula paludosa7

Stort fagmøte om stankelbein-situasjonen

Ekstremnedbør i 2017. Ekstremtørke i 2018. I år er det myrstankelbein-larvene som lager trøbbel. Vi inviterer til fagkveld og infomøte om hvordan myrstankelbein-angrepene kan håndteres?

Sted og tid: Fatland Jæren, livdyrauksjonshallen, tirsdag 4. juni klokken 19.00.

Adressen er Hommersåkveien 250, Sandnes

Bønder i Rogaland har hatt to vanskelige år med mye nedbør i 2017 og ekstremtørke i 2018. I år er det myrstankelbeinlarver som ser ut til å gi noen av de største utfordringene.

Mange beiter og tjelver er angrepet og gule. Situasjonen kan påvirke årets grovfôr-situasjon.

Derfor inviterer Fatland både fagfolk og deg til en fagkveld med stankelbein-angrepene som tema.

Foreløpig program

 • Hva er stankelbein-ståa, og hva kan gjøres? ved Norsk Landbruksrådgivning/Ole Arnfinn Røysland
 • Må vi ta høyde for alternativ fôring også i år? Felleskjøpet Rogaland Agder/Marte Johannessen.

 • Rolf Gunnar Husveg fra Fylkesmannen i Rogaland deltar også.

 • Grilling ved Fatland.

Møtet er åpent for absolutt alle, ingen påmelding. I fjor sommer fant hele 150 personer veien til et tilsvarende møte da temaet var tørke og grovfôrsituasjonen, så det kan være lurt å være tidlig på plass i år.

Velkommen!

Fakta myrstankelbein (Tipula paludosa):

 • Myrstankelbein er den eneste arten av stankelbein som opptrer som skadedyr.
 • Den kan ha periodiske herjinger spesielt på Vestlandet.
 • Larvene som lever i jord, overvintrer som små larver. De vokser svært fort og blir grådige på vårparten, da de ganger over plantene i rothalsen om natten.
 • Både korn, gras, jordbær og grønnsaker angripes. Larvene forpupper seg i slutten av juni, og da opphører også skaden.
 • Voksne myrstankelbein svermer i august. Det er en generasjon i året.

Fatland-produsenter på Ingris-toppen

09. mai 2019
Fatland er stolte av å ha flere produsenter i toppen på Ingris-statistikken.
Les mer
IMG 5687-1024x683

Fatland-produsenter på Ingris-toppen

Fatland er stolte av å ha flere produsenter i toppen på Ingris-statistikken.

På delt førsteplass i beste besetning med purker har vi Fatland-produsentene Hanne og Olav Vold (bildet) på Ottestad i Stange. I 2018 hadde de 16,1 levendefødte og avvendte 14,5 per kull. Det blir imponerende 33,7 avvente smågris pr årspurke.Beste smågrisbesetning er Fatland-produsentene Oddlaug og Osmund Birkeland i Vikedal i Rogaland. De har en tilvekst på smågrisen fra avvending til salg på hele 754 gram pr dag! Lav dødelighet, god tilvekst og høy fôreffektivitet gjør dem til vinnere.

På en like imponerende andre plass er Fatland-produsentene Elisabeth og Harald Gropen i Ringsaker. Begge produsentene er SPF-besetninger.

Fatland satser på SPF (spesifikk patogen frihet) og har anbefalt dette for sine produsenter i mange år. Da er det gledelig å se at alle topp 10-besetninger med slaktegris på Ingris 2018-statistikken er SPF-besetninger.

Les mer: Imponerende Ingris-resultater (www.norsvin.no)

Foto: Norsvin

Fjøsåpning i urbant nabolag

26. april 2019
I et urbant nabolag satses det på ammeku på gården Øvre Bøler i Skedsmo.
Les mer
Fjøsåpning Kaksrud

Fjøsåpning i urbant nabolag

I et urbant nabolag satses det på ammeku på gården Øvre Bøler i Skedsmo.

Selv om gården ligger i et område med stort utbyggingspress og mye industrivirksomhet, gikk ekteparet Michelle og Halvor Kaksrud på Leirsund over fra melkekyr til ammekyr med full framfôring selv.

Et nytt flott fjøs sto ferdig i november og kunne offiesielt åpnes denne uka. Til tross for full våronn, tok rundt 50 besøkende turen innom og fikk servert kaffe, brus, pølser og kake.

Selve bygget er på 935 kvadratmeter, levert av Fjøssystemer. Dyrene går på talle i noen avdelinger, møkkskrape ellers.

Halvor Kaksrud begynte å levere til Fatland i sitt navn i 1996, foreldrene leverte til Fatland før det.

I 2016 ble ekteparet Michelle og Halvor Kaksrud tildelt Kulturlandskapsprisen for Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Oslo og Nittedal.

Ekteparet fikk prisen for sitt arbeid med utnyttelse av beiter i ravinene fra Bøler til Farseggen i Skedsmo kommune. Flere generasjoner av familien Kaksrud har drevet melkeproduksjon på gården Øvre Bøler. I 2013 ble altså denne flere hundreårstradisjonen endret, og nå driver ekteparet kjøttproduksjon på kjøttferasen Charolais.

«Kaksrud har vist god agronomi i et bevisst valg av kjøttferasen Charolais, som er en tung rase, men sies å egne seg godt i brattlendt terreng. Kyrne er rolige og tamme dyr som passer godt inn i et urbant område», het det i juryens begrunnelse.