Temadag på Fatland Jæren: Holdvurdering og klassifisering av slaktelam

10. oktober 2018
Vi inviterer alle saueprodusenter til en temadag på Fatland Jæren.
Les mer
Bilder årsberetning 2016

Temadag på Fatland Jæren: Holdvurdering og klassifisering av slaktelam

Vi inviterer alle saueprodusenter til en temadag på Fatland Jæren.

Tid og sted: Torsdag 25. oktober kl. 09:30 - 14:00, Fatland Jæren, Hommersåkveien 250.

Her får du muligheten til holdvurdering i praksis og få siste nytt om sau og lam og markedssituasjonen. Vi serverer lunsj.

09:30: Oppmøte i auksjonsrommet på livdyrfjoset.
• Kaffi, drøs og velkomst.

10:00: Holdvurdering av levende lam på livdyrfjoset.
• Praktisk holdvurdering. Her kan den enkelte notere ned hva en selv tror om vekt, klasse og fett.

1100: Mens lammene går til slakting, gir produsentrådgiver Tore Oftedal relevant saueinformasjon.
• Markedssituasjon, balanse, utfordringer og muligheter, v/ konsernsjef i Fatland AS, Terje Wester.
• Spørsmål og innspill.

12:00: Lunsj, kaffi og drøs.

13:00: Vi går til slakteriet og får se ferdig slaktede lam.
• Her kan alle sammenligne de reelle slakteresultatene med hva de selv trodde/ tippet.
• Omvisning i slakteriet.

14:00: Slutt

Vi håper flest mulig blir med! Velkommen!

Påmelding innen mandag 22. oktober 2018 til produsentrådgiver Tore Oftedal, e-post / tlf. 969 46 181.

TYR Rogaland arrangerer kjøttfe-kafé

03. oktober 2018
Arrangeres både på Jæren og på Haugalandet 24. oktober.
Les mer
Kj%c3%b8ttfe%20kafe%20okt%2018

TYR Rogaland arrangerer kjøttfe-kafé

Arrangeres både på Jæren og på Haugalandet 24. oktober.

Revisor, økonom og bonde: Harald Pedersen ny produsentrådgiver i Fatland

03. oktober 2018
Harald Pedersen liker både tall, dyr og bønder. Nå skal revisor-bonden fra Haugesund lede Fatlands produsent-tjeneste.
Les mer
Harald Pedersen

Revisor, økonom og bonde: Harald Pedersen ny produsentrådgiver i Fatland

Harald Pedersen liker både tall, dyr og bønder. Nå skal revisor-bonden fra Haugesund lede Fatlands produsent-tjeneste.

39 år gamle Harald Pedersen startet 1. oktober i jobben som produsentrådgiver svin og som leder av den viktige produsent-tjenesten i Fatland.

Pedersen er utdannet revisor fra Høgskolen i Stavanger og har tidligere jobbet i PwC og Tveit Regnskap. Han er selv bonde og driver med ammeku og sau hjemme på Skokland nord i Haugesund.

Helt siden han som liten gutt var med morfaren i gårdsdrifta, har han vært interessert i landbruket.

- Jeg har alltid likt å gå i fjoset. Det kjekkeste jeg visste som liten var å bli med morfar på Felleskjøpet og på slakteriet, forteller 39-åringen.

Harald Pedersen liker å rådgi om landbruk, dyrehold og økonomi.

- Jeg er opptatt av at norske bønder skal ha en god og rasjonell drift og at de får ut potensialet som ligger i gården, sier Pedersen.

Konsernsjef Terje Wester i Fatland er veldig glad for at Harald Pedersen nå blir en del av produsent-tjenesten i Norges største private kjøttbedrift.

- Harald har en veldig stor kompetanse innenfor produsentøkonomi hos bøndene. Han har hos Tveit Regnskap samarbeidet med veldig mange dyktige bønder, og vi har hørt mye bra om kompetansen hans, sier Wester.

For Fatland er det viktig at også økonomien i norsk landbruksnæring er god og at vi også i framtida har bønder som er villige til å satse.

- Vi ønsker å bruke Haralds kompetanse, sammen med vårt dyktige rådgiverkorps, til å gi våre produsenter god støtte og best mulige råd, sier Wester.

Vi ønsker å produsere enda mer norsk ribbe til jul

03. oktober 2018
Vekt-intervallet for Optimaliserings-tillegget løftes for å sikre mest mulig julemat ut til kundene.
Les mer
Hengegris

Vi ønsker å produsere enda mer norsk ribbe til jul

Vekt-intervallet for Optimaliserings-tillegget løftes for å sikre mest mulig julemat ut til kundene.

I dag har vi på gris en ekstrapris (Optimaliseringstillegg) på kr. 0,70 per kg. for vekter mellom 75,1 - 85 kg. For å sikre oss mer gris tilgjengelig når juleslaktingen starter, løfter vi i en kort periode vekt-intervallet på dette gode tillegget til 79,1 - 90 kg.

Vårt mål med denne endringen er å kunne levere nok kjøtt, ribbe og juleprodukter til kundene våre, ved at det er mer gris ute i bingene når den viktige juleslaktingen starter. Dette er rett og slett et tilbud og tiltak for å gi det norske folk mest mulig ribbe til jul!

Løftingen av Optimaliseringstillegget blir gjennomført slik:

  • Fatland Jæren: Endringen gjøres fra mandag 22. oktober.
  • Fatland Ølen: Endringen gjøres fra mandag 29. oktober.
  • Fatland Oslo: Endringen gjøres fra mandag 5. november.

I forbindelse med den vanlige prisnedtrappingen til jul, vil vektene komme tilbake på vanlig nivå. Detaljene i denne prisnedtrappingen kommer senere.

1. oktober er telledato for dyr på beite – her er oversikten!

02. oktober 2018
Du kan søke om tilskudd til dyr på beite fra og med 1. oktober, og fram til søknadsfristen 15. oktober.
Les mer
Bilder årsberetning 2016

1. oktober er telledato for dyr på beite – her er oversikten!

Du kan søke om tilskudd til dyr på beite fra og med 1. oktober, og fram til søknadsfristen 15. oktober.

Dersom du ikke har sanket dyrene inn fra utmarksbeite på søknadstidspunktet, og derfor ikke kan fylle ut antall dyr som har gått de påkrevde ukene på beite, eller ikke kan fylle ut antall sau/lam sanket fra utmarksbeite, kan du etterregistrere dette antallet i søknaden innen 10. januar.

Hvordan søke?

Dyr på beite

Før opp antall dyr som har gått minst 12 eller 16 uker på beite, uavhengig av om dyrene har beitet på innmarksbeite eller utmarksbeite. Kravet om at dyrene skal ha gått minst 12 uker på beite gjelder for foretak i arealsone 5-7, mens kravet om at dyrene skal ha gått minst 16 uker på beite gjelder for foretak i arealsone 1-4.

Dyr på utmarksbeite

Storfe, hest og geit: I søknadskjemaet fører du opp antall dyr som har gått minst 5 uker på utmarksbeite.

Sau og lam: I søknadsskjemaet fører du opp antall sau og lam som er sluppet på utmarksbeite og antall sau og lam som er sanket fra utmarksbeite etter å ha vært på utmarksbeite i minst 5 uker. Tilskuddet utmåles på grunnlag av et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet og antall dyr sanket. Dyr sluppet teller 70 % og dyr sanket teller 30 %. Dyr som sankes fra utmarksbeite etter mindre enn 5 uker på utmark, skal ikke tas med når antall dyr sluppet oppgis.

Eksempel:

  • Antall sau og lam sluppet på utmarksbeite (minus dyr som sankes etter mindre enn 5 uker): 100
  • Antall sau og lam sanket fra utmarksbeite (minst 5 uker): 90

Et foretak slipper 100 sau og lam på utmarksbeite. Foretaket sanker 90 sau og lam som har vært minst 5 uker på utmarksbeite. Med den fastsatte vektingen, vil foretaket få utmarksbeitetilskudd for 97 sauer og lam. Se tabell nedenfor for beregning.

Sluppet på utmarksbeite Sanket fra utmarksbeite Tilskuddsgrunnlag
Antall sau og lam 100 90
Vekting 70 prosent 30 prosent
70 27 97 (70+27)


Opplysningene er hentet fra Landbruksdirektoratet sine sider, les mer: www.landbruksdirektoratet.no

Vi kan rådgi!

Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.

Kontakt oss for hjelp med
• Drift og stell
• Produksjonsplanlegging
• Økonomi
• Bygg og husutnyttelse

Fatland Jæren og Fatland Oslo
Produsentrådgiver Tore Oftedal
Mobil 96 94 61 81
Send e-post

Fatland Ølen
Produsentrådgiver Hilde K. Håland
Mobil 98 24 22 14
Send e-post

Blir du med oss på tur til Agromek 2018?

26. september 2018
Traktorer, redskap, maskiner, teknologi, dyreutstillinger, fag-foredrag: Du kommer til å se det meste som rører seg i bransjen. Vi håper du har lyst til å bli med!
Les mer
Agromek 2018.

Blir du med oss på tur til Agromek 2018?

Traktorer, redskap, maskiner, teknologi, dyreutstillinger, fag-foredrag: Du kommer til å se det meste som rører seg i bransjen. Vi håper du har lyst til å bli med!

Er du klar for ny tur til Agromek 2018 (Herningmessen), Nord-Europas største landbruksmesse?

Her kan du lese mer om Agromek 2018.

Vi vil svært gjerne ha med oss flest mulig interesserte. Kommer du deg til Jæren, Kristiansand eller Oslo, skal vi fikse resten av turen!

PROGRAMMET

Torsdag 29.11.18: Avreise fra Fatland Jæren kl. 09.30, Sandnes sentrum  (Bystasjonen) kl. 10.00, Klepp (Jærhagen) kl.10 30, Bryne (Shell-stasjonen) kl. 10.45, Varhaug (EIK-senteret) kl. 11.00 og Vikeså (Esso-stasjonen) kl. 11.20.


Turen går så til Kristiansand og avgang med «Superspeed» kl. 16.30 til Hirtshals. På båten har vi buffet og fast sitteplass. Etter ankomst kl. 19.45 kjører vi direkte til Aalborg hvor vi skal sjekke inn på First Hotel Aalborg. Her skal vi bo i tre netter.

Fredag 30.11.18:Etter en god frokost på hotellet blir det avgang til Agromek 2018
kl. 09.00. Her blir vi hele dagen før vi returnerer til Aalborg. Denne kveld blir det felles middag på Restaurant Flammen.


Lørdag 01.12.18:Etter enda en god frokost på hotellet drar vi ut gårdsbesøk (ennå ikke bestemt). Vi kan også legge opp til en handlestopp på Bilka/Aalborg Storsenter. Denne kvelden spiser vi felles middag på  Restaurant Buffalo.


Søndag 02.12.18:Etter trivelige dager i Danmark tar vi en god frokost før vi sjekker ut og har avreise fra hotellet kl. 09.30. Vi kjører nordover til Hirtshals og «Superspeed» har avgang kl. 12.15. Det blir buffet under overfarten. Ankomst Kristiansand kl.15. 30. Vi kjører så tilbake til Jæren.


PRISER

Pris pr. person: 6.295,-

Prisen inkluderer: Turistbuss med sjåfør, båtreise t/r med «Superspeed», buffet begge veier om bord, tre hotellovernattinger i dobbeltrom m/frokost. To middager kveld i Aalborg. Besøk på vingård med vinsmaking. Alle veiavgifter i Danmark.

Tillegg for enkeltrom: 1800,- (600,- pr. natt).


PÅMELDING

Dette blir en kjekk tur! Påmelding til Aud Marit, tlf. 97 47 22 90 / e-post. Ring hvis du trenger mer informasjon.

Med vennlig hilsen
Aud Marit Lunde