Fatland Oslo

SENTRALBORD 23 17 63 50
Telefaks 22 32 21 05
Ordrefaks 22 32 63 36

NØDSLAKT 97 69 26 53

Daglig leder
Ståle Fatland / Send e-post 48 19 18 36
Innmelding
Tove Dønnum Jensen / Send e-post 97 69 26 51 / 63 92 27 70
Leder slakterivirksomhet
Axel Dønnum Jensen / Send e-post 97 69 26 50 / 22 29 51 16
Rådgivning gris og storfe
Rolf Gunnar Husveg / Send e-post 95 20 77 66
Siv Undem / Send e-post 99 71 23 51
Guro Hansen 95 89 63 20
Rådgivning sau og lam
Berit Pettersen / Send e-post 95 20 03 40
Driftssjef
Per Øvrebø / Send e-post 48 19 18 37
Økonomisjef
Brynjulf Blessum Dyrset / Send e-post 95 89 63 50
Salg helslakt 94 83 74 60
Returslakt
Audun Fredriksen / Send e-post 94 83 74 60
Ekspedisjon/salg
Terje B. Solem / Send e-post 95 89 63 23
Kvalitetsleder
Bahar Farsi / Send e-post
94 52 05 45
Spørsmål vedrørende avregninger 23 17 63 50
Livdyrformidler storfe
Lars Ivar Holm / Send e-post 48 08 60 06
Livdyrformidler smågris
Atle Dønnum / Send e-post 92 46 70 10
Produsentkontakt Østfold
Dag Erik Bråthen 95 12 86 15
Produsentkontakt Valdres
Knut Storhaug 97 51 96 80
Dyrebilsjåfører
Dag Erik Bråthen 95 12 86 15
Ole Marius Ruud 90 66 85 80
Erik Johansen 99 56 62 26
Kjell Øyhaugen 95 11 15 86
Sven Erik Johansen 97 76 36 98
Simen Tveter 99 47 80 01
Svein Fodnes 97 56 32 24
Roar Ski 90 69 91 86
Gudbrand Lindstad 41 50 86 96
Øistein Lindstad 90 94 17 59
Atle Dønnum 92 46 70 10