Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2017

Salget av ferskt lammekjøtt i starten av sesongen er viktig. Fatland legger opp en prisløype som både premierer kvalitet, og levering når salget er på topp.

Les mer

Husk 600 kroner i kalvebonus

Det lønner seg å selge kalv før 24. september og telledato.

Les mer

Vær smart - bruk elektroniske øremerker!

Det er viktig at all sau og lam blir merket elektronisk, slik at du får rett oppgjør.

Les mer