DSC 5466

Kvalitetskrav til kalv

Krav til Fatland Premium kalv og kjøttfe kalv.

Krav til Fatland Premium kalv

Premium tillegg gis til kalver mellom 11 og 26 uker.
Minimumskrav til vekt ved ulik alder.

Alder i uker 11 15 18 22 26
Vekt okse, kg 87 117 141 175 211
Vekt kvige, kg 84 109 128 155 183

  • Far skal være seminokse. Fødselsdato og farnummer skal dokumenteres. Kalven skal være innmeldt i Husdyrregisteret.
  • Kalven skal være avvendt fra melk minst 2 uker før salg.
  • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer.
  • Kalven leveres med egenerklæring eller helseattest der dette kreves.
  • Behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov.
  • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr.
  • Kalven skal være frisk og trivelig uten skade.

Krav til Fatland Kjøttfe kalv

Fatland Kjøttfe KALV gjelder fra 7 uker til 10 mnd.
Minimumskrav til vekt ved ulik alder.

Alder i uker 7 14 22 26 29 43
Lett rase okse, kg 82 128 181 228 274 314
Tung rase okse, kg 93 146 207 260 318 368
Lett rase kvige, kg 77 119 168 210 242 270
Tung rase kvige, kg 87 135 191 239 274 307

Tung rase (eksempel): Charolais, Limousine, Simmental
Lett rase (eksempel): Hereford, Aberdeen Angus, Kryssingsgrad min. 50 % kjøttrase.

  • Avstamming skal dokumenteres.
  • Kalven skal være avvendt fra melk minst 2 uker før salg.
  • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr.

Rasetillegg / kryssingstillegg kommer i tillegg.

Gjelder alle kvaliteter
Det presiseres at eventuelle tilleggskrav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.

Parasittbehandling kalv
For at livkalv skal få tillegg for parasittbehandling må det være klippet en stripe over rygg.

Fatland Oslo har egne betingelser for kvalitetskrav til kalv. Kontakt livdyrsjef Dag Bråthen på tlf. 95 12 86 15, eller e-post.