Prisløype småfe 1. halvår 2018

Slik ser prisløypen ut for småfe de første månedene i 2018.
Les mer

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Avregningspriser småfe

Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland.
Les mer

Priser på ull

Fatland har meget god ullhåndtering og gode ullpriser
Les mer

Økologisk slakt småfe

Pristillegg på økologisk slakt gjeldende fra 18. oktober 2010.
Les mer

Informasjon om prisene på småfe for slaktesesongen 2017

Salget av ferskt lammekjøtt i starten av sesongen er viktig. Fatland legger opp en prisløype som både premierer kvalitet, og levering når salget er på topp.
Les mer