Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.

Avregningspriser småfe

Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland.

Prisprognose tidliglam 2017

Prisprognosen for tidliglam våren 2017 er klar.

Priser på ull

Fatland har meget god ullhåndtering og gode ullpriser

Økologisk slakt småfe

Pristillegg på økologisk slakt gjeldende fra 18. oktober 2010.

Fatland setter opp vær-prisene

Vi betaler nå minstepris 10 kr. per kg. for vær i klasse O og bedre.