Prisløyper storfe, småfe og gris, 2. halvår 2018

Det er satt opp følgende prisløyper og engrosprisendringer de neste månedene.
Les mer

Prisprognose tidliglam 2018

Prisprognosen for tidliglam våren 2018 er klar.
Les mer

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Avregningspriser småfe

Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland.
Les mer

Priser på ull

Fatland har meget god ullhåndtering og gode ullpriser.
Les mer

Økologisk slakt småfe

Pristillegg på økologisk slakt gjeldende fra 18. oktober 2010.
Les mer