Prisløyper storfe, småfe og gris, 2. halvår 2019

Det er satt opp følgende prisløyper og engrosprisendringer de neste månedene.
Les mer

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Prisprognose tidliglam 2019

Prisprognosen for tidliglam våren 2019 er klar.
Les mer

Avregningspriser småfe

Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland.
Les mer

Priser på ull

Fatland har meget god ullhåndtering og gode ullpriser.
Les mer

Prisløyper storfe, småfe og gris, første halvår 2019

Her finner du prisløyper og varslede endringer i engrospriser og omsetningsavgiften de neste månedene.
Les mer