Prisprognose tidliglam 2018

Prisprognosen for tidliglam våren 2018 er klar.
Les mer

Nye priser nødslakt Fatland Ølen og Fatland Jæren

Innmelding av nødslakt til Fatland AS avtales direkte med våre nødslaktsjåfører. Priser oppdatert og gjeldende fra 1. mars 2018
Les mer

Bonus og leveringstillegg

Her kan du se Fatland sine gode bonus og leveringstillegg.
Les mer

Avregningspriser småfe

Oppdaterte priser for levering av sau og lam til Fatland.
Les mer

Priser på ull

Fatland har meget god ullhåndtering og gode ullpriser.
Les mer

Økologisk slakt småfe

Pristillegg på økologisk slakt gjeldende fra 18. oktober 2010.
Les mer