Rådgivning gris

Kontaktpersoner for produksjonsrådgivning gris

Tilbud til nye brukere

Vi gir nye brukere ekstra drahjelp de første årene.

Hygiene- og sykdomskoder på slakt

Hvilke koder brukes når?

Helsegris - helsetjenesten for svin

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger.

MRSA-testing av folk

Viktig info fra Mattilsynet