Retur og salg til produsenter

Salg og bearbeiding av kjøttvarer til egne produsenter.
Les mer

Retur-informasjon til bønder på Sørlandet

Returvarer av slakt til produsenter som bor fra Moi og sørover vil bli kjørt ut to ganger i måneden fra september til jul.
Les mer

Prisliste leieslakt Fatland Oslo

Priser gjeldende fra 01.07.2016
Les mer