Driftskredittordningen

Fatland er med i ordningen med å garantere for driftskreditt.

Dette er en god ordning som er med på å gi dere en rimeligere driftskreditt.
Les mer om ordningen på KLF sine nettsider