Siste nytt

slakt

Slakting av gris før jul og nyttår 2022

Pris- og vektnedgang på gris fram mot jul er viktig og riktig for å få mest mulig julemat forbrukerne, til rett tid, og med best mulig kvalitet. Dette gjør Fatland i samarbeid med dere produsenter og med våre kunder.

Opplegget er likt som tidligere år. For produksjonsøkonomien er det viktig å tilpasse slaktingen til pris- og vektløypen for å få et best mulig økonomisk resultat av slaktinga før jul. Pris- og vektløypen, og justerte vektgrense for optimaliseringstilleggene, er tilpasset salg og levering fram til jul.

Forutsetningene vi har brukt er slaktevekt tilsvarende 68 % av levendevekt. Pr uke kan en regne ca 5,5 kg økning i slaktevekt og det tilsvarer litt over 8 kg levendevekt.

I år (2022) legger vi opp til følgende prognose for pris- og vektnedtrapping før jul og nyttår:

Uke 48, fra 28. november

Ingen planlagte prisendringer denne uken.

Utslaktingsstrategi: Ta høyde for at optimaliseringstillegget reduseres neste uke (uke 49). Prisnedtrappingen starter på gris over 90 kg slaktevekt og optimaliseringstillegget stopper på 90 kg slaktevekt i uke 49, derfor bør all gris som kan passere 90 kg slaktevekt i uke 49 slaktes nå i uke 48. (90 kg slaktevekt tilsvarer 130 kg levendevekt)

Uke 49, fra 5. desember

Prisendringer:

 • 90,1-95,0 kg: ned kr 0,40 pr. kg.
 • 95,1-105,0 kg: ned kr 0,70 pr. kg.
 • Over 105,1 kg: ned kr 0,40 pr. kg.

Utslaktingsstrategi: Slakt all gris fra ca. 113 kg levendevekt.

Uke 50, fra 12. desember

Prisendringer:

 • Lettere enn 83,0 kg: ned kr 0,40 pr. kg.
 • 83,1-85,0 kg: ned kr 0,60 pr. kg.
 • 85,1-105,0 kg: ned kr 0,90 pr. kg.
 • Tyngre enn 105,1 kg: ned kr 0,40 pr. kg.

 • Øvre vektgrense for Optimaliseringstillegget er 90,0

Utslaktingsstrategi: Dette blir den siste store slakteuka før julehandelen, så slakt alt som er over 73 kg ferdig slaktet dvs. ca 107 kg levendevekt.

Uke 51, fra 19. desember

Prisendringer:

 • Lettere enn 81,0 kg: ned kr 0,40 pr. kg
 • 81,1-83,0 kg: ned kr 0,60 pr. kg.
 • 83,1-85,0 kg: ned kr 0,80 pr. kg.
 • 85,1-90,0 kg: ned kr 1,00 pr. kg.
 • 90,1-100,0 kg: ned kr 1,20 pr. kg.
 • 100,1-105,0 kg: ned kr 0,80 pr. kg.

Uke 52, fra 27. desember

Ingen planlagte prisendringer dvs. samme priser og slaktestrategi i romjula som i uke 51.

Viktig informasjon om slaktetider i jula.

Siste slaktedag før jul til Jæren og Ølen er torsdag 22. desember. NB! Fatland Oslo slakter ikke gris i uka før jul og i romjula. Siste slaktedag for slaktegris i Oslo er fredag 16. desember. Det slaktes imidlertid purker disse ukene.

Noteringsprisen endres i juleslaktingen 2022 slik:

Vektgruppe <77,0 77,1-79,0 79, 1-81,0 81, 1-83,0 83, 1-85,0 85, 1-90
05. des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. des -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,60 -0,90
19. des -0,40 -0,40 -0,40 -0,60 -0,80 -1,00
Total endring -0,80 -0,80 -0,80 -1,00 -1,40 -1,90

Vektgruppe 90, 1-93,0 93, 1-95,0 95, 1-100,0 100, 1-105 >105,1
05. des -0,40 -0,70 -0,70 -0,70 -0,40
12. des -0,90 -1,10 -1,10 -0,60 -0,40
19. des -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 0,00
Total endring -2,50 -3,00 -3,00 -2,50 -0,80

Optimaliseringstillegget i Fatland endres i juleslaktingen 2022 slik:

Vektgruppe 73, 1-75,0 75, 1-77,0 77, 1-79,0 79, 1-81,0
Før endring 1,10 1,10
05. des 1,10 1,10
12. des 1,10 1,10 1,10
19. des 1,10 1,10 1,10 1,10
26. des 1,10 1,10 1,10 1,10
02.01.2023 1,10 1,10

Vektgruppe 81, 1-83,0 83, 1-85,0 85, 1-90,0 90, 1-95,0
Før endring 1,10 1,10 1,10 1,10
05. des 1,10 1,10 1,10 1,10
12. des 1,10 1,10 1,10
19. des 1,10
26. des 1,10
02.01.2023 1,10 1,10 1,10 1,10

Dersom du har spørsmål rundt dette eller lurer på hva som blir rett slaktestrategi hos deg nå, ta kontakt med produsentrådgiver gris i Fatland, Harald Pedersen, tlf. 98253911 eller på epost harald.pedersen@fatland.no

Andre saker