Siste nytt

sau-edit

Prisløype, tilskuddsendring og slakteuker for småfe vinteren 2023

Følgende prisøkning på småfe er gjeldene fom mandag 3. januar. Viktig å merke seg at alle Fatland sine slakterier ikke starter opp igjen med småfeslakting før i uke 2 – 9. januar!

Økningen i prisene skyldes økt engrospris for alle kategorier, og økt grunntilskudd for lam.

Uke 9 (27.februar) går grunntilskuddet på vær opp 5,00 kr pr kg

Lam

02. januar Opp 4,61 kr
29. mai Opp 4,00 kr

Sau og ung-sau

02. januar Opp 1,50 kr

Vær

02. januar Opp 0,05 kr
27. februar Opp 5,00 kr

Geit

02. januar Opp 1,32 kr

Kje

02. januar Opp 0,01 kr

Prisløypen er en prognose. Det vil si at det kan komme endringer i prisløypen ved økte kostnader eller verdiendring på biprodukter etc.

Økning i slaktetilskuddene for lam og kje f.o.m 01.01.2023

Jordbruksavtalen fra 2022 gir en økning i slaktetilskuddene for lam og kje for 2023. Lammeslakttilskuddet øker med kr 75 for alle lam i kvalitet O+ og bedre. Tilskuddet pr slakt blir da 525 kr.

Merk at lammeslakttilskuddet faller bort for fjorårslam 1. mars og at alle lam født i 2022 vil gå i kategorien «ung-sau» etter 15. april!

Kjeslakttilskuddet øker med kr 50 for alle kje over 3,5 kg. Tilskuddet blir da 350 kr.

Slakteuker frem mot påske 2023

Fatland Ølen: Oppstart uke 2 (9. januar) deretter hver uke

Fatland Jæren: Oppstart uke 2 (9. januar) - deretter partallsuker

Fatland Oslo: Oppstart uke 2 (9. januar) deretter hver uke

Foto: Siv K. Holte

Andre saker