Siste nytt

AdobeStock 299991371

Prisløype gris 1. halvår 2023

Her finner du prognosert prisløype for gris første halvår av 2023.

Basert på økning kr 3,50 i gjennomsnittlig engrospris første halvår økes avregningsprisen til bonde.

Mandag 2. januar 2023 økes avregningsprisen med kr 1,57.

Mandag 16. januar 2023 økes avregningsprisen ytterligere med kr 1,20.

Samtidig endres betalingen for de ulike vektgruppene. For lettere gris enn 71,1 reduseres avregningsprisen noe samt at det er en liten reduksjon i avregningsprisen fra 93,1 kg på kr 0,40 kr/kg. Maks pris oppnår derfor opp til 93 kg fremover.

Se priser avregning på de ulike vektgruppene her.

Fatlands optimaliseringstillegg på kr 1,10 pr kg vil fremdeles være i intervallet 77,1-95,0 kg.

Det gjøres også oppmerksom på at omsetningsavgiften på gris økes med 0,30 kr/kg, fra 0,60 kr/kg til 0,90 kr/kg fra 1. januar 2023.

Andre saker