Siste nytt

kalv

Livdyrpriser per 02.05.22

Fra og med 02. mai 2022 øker Fatland kalveprisen.

  • Melkeraser under 120 kg opp kr 2,00 pr kg (gjelder både okse og kvige).
  • For kiloene over 120 går prisen for melkeraser opp kr 1,00 pr kg (gjelder både okse og kvige).
  • Kjøttfe-kalv, tung rase øker med kr 1,00 pr. kg på kvige.
  • Stamtavletillegg går opp med kr 200.

For kalveselgere viderefører vi også vårt innmeldingstillegg på 200 kr pr oksekalv. Dette ble innført i 2021. Vi fortsetter også med våre gode puljetillegg på kalv som før.

Vi håper også dere liker vår nye Fatland Ku total som nå er på 4 kr per kilo på ku slakt!

Gjeldende fra: 02.05.22

Pris pr kg levende vekt Okse kr Kvige kr
Foringsokse/kvige u/120 kg, Melkerase 39,00 28,00
Vekttillegg Okse/Kvige o/120 kg, Melkerase 26,00 25,00
Kjøttfekalv lett rase > 75% 39,00 27,00
Kjøttfekalv Tung rase og Angus, Okse/Kvige, 50-74 % 40,00 28,00
Kjøttfekalv Tung rase, Okse/Kvige > 75 % 42,00 31,00
Diverse tillegg og trekk
Manglende avhorning - 1000,00 -1000,00
Stamtavletillegg 500,00
Fatland vekttillegg melkeraser 100-200 kg 200,00 200,00
Premium kalv, Melkerase 700,00 700,00
Premium kjøttfe kalv, Tung rase, Okse/Kvige 950,00 750,00
Premium kjøttfe kalv, Lett rase, Okse/Kvige 700,00 500,00
Tung kjøttrase, Okse/Kvige 50-74 % 1700,00 1300,00
Tung kjøttrase >75% 1900,00 1550,00
Lett kjøttrase  >75% 900,00 600,00
Fatland Angus >50% 1000,00 700,00
Innmeldingstillegg, 3 uker, oksekalv 200,00
Trekk lett melkerase, Okse 50-74% -700,00
Trekk lett melkerase, Okse >75% -1000,00
Spekalv okse, kvige 2350,00 1900,00
Antall Puljetillegg
Leveringstillegg 3-7 kalver 100,00 100,00
Leveringstillegg 8 - 13 kalver 150,00 150,00
Leveringstillegg > 14 kalver 200,00 200,00
Frakt for kalv (+/-) 150,00 150,00
Omsetning kalv (+/-) 150,00 150,00
Ny bruker kalv (<100kg) + 50,00 50,00
Ny bruker kalv (>100kg) + 100,00 100,00
Tillegg helsestorfe
Helse storfe, Avlsdyr, Okse/Kvige 1000,00 1000,00


Direkteomsetning - Vi avregner og fakturerer for deg!

*Periodevis avvikende priser på kalv for Oslo-avdelingen

* Det kan forekomme feil tabellen.

* Grunnen til endring på Helsestorfe-tillegget fra 1. mai finner du her

Kvalitetskrav til Fatland Premium kalv og Fatland Kjøttfe kalv

Egenerklæring fra produsent for livkalvsalg

Priser på frakt og omkostning av livdyr

Kontaktpersoner

Fatland Ølen:

Andreas Helgevold
Mobil: 98 24 22 02
Send e-post

Fatland Jæren:
Guro Hansen
Mobil: 95 89 63 20
Send e-post

Fatland Gudbrandsdalen:
Stein Myhrsveen
Mobil: 41 39 69 06
Send e-post

Fatland Oslo

Dag Erik Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post

Andre saker