Siste nytt

anders-edit1

God jul og godt nytt år!

Fatland kan se tilbake på et innholdsrikt, men også utfordrende år. Nå vil gjerne konsernsjef Anders Hundseid ønske alle bønder, kunder og samarbeidspartnere god jul og godt nytt år.

2022 nærmer seg slutten, og det har vært en glede å arbeide med dere i år også. Vi er mange som har følt på lettelse av at samfunnet åpnet opp igjen, slik at man kan omgås hverandre uten å ta hensyn til stort smittepress fra covid-19.

Som følge av at samfunnet åpnet opp igjen har vi merket at folk har reist mer utenlands, svenskehandelen har økt. Den har nok fortsatt ikke nådd sin topp, og vi merker det på omsetningsnedgang hos oss i 2022. Vi forventet en korreksjon allerede to år tilbake når vi såg hvordan utviklingen gikk, men vi arbeider med å styrke oss for å ta ytterligere markedsandeler på salget vårt. I år er det ekstra kjekt å se at vi har opprettholdt konkurransekraften mot bonden. Vi har klart å holde tritt med våre konkurrenter. Vi får flere nye bønder, og har opprettholdt slaktevolum, det er vi veldig glade og takknemlige for.

Vi utvikler oss

Den siste tiden har vi konsentrert oss om å ferdigstille bygg på Oppdal. På Oppdal er det investert stort i bygg, infrastruktur, og produksjonsutstyr i lag med lokale eiere.  Dette anlegget skal stå klart til januar 2023, og skal produsere mye god spekemat. Oppdal har også gode muligheter for skjæring av småfe. Klimarommene som ble bygget på Jæren i 2020/21 fungerer utmerket, og vi har nå inngått avtaler som gir oss plass i butikk framover for spekemat i verdensklasse etter Italiensk håndverkstradisjon. Fatland er alene i Norge om denne produksjonsmetoden av spekemat. Her blir det brukt lite salt, men maten blir lagret i spesialformer og klimarom

Volumnedgang - markedssituasjon

I 2022 har vi hatt en tung start i dagligvaremarkedet, mens industrisalget har blitt opprettholdt. Selv om vi har jobbet godt og sørget for å fylle butikkhyllene med flotte produkter, har også vi hatt stor kostnadsvekst. Vi vet at kostnadene også har økt hos dere bønder, og vi jobber for at økonomien til bonden skal styrkes.

På storfe har det i høst vært overproduksjon en periode og mye storfe på reguleringslager, dette er svært uheldig for dere bønder. Det er stort fokus på norske råvarer og økt etterspørsel hos oss.

Alle må gjøre det en kan for å unngå innfrysing av hele storfe. Våre skjæreavdelinger står på ekstra når det trengs for å unngå innfrysning og reguleringslagring så langt det er mulig. Reguleringslagring og frysefradrag blir kostbart for dere bønder, og frosne slakt er i tillegg mindre verdt enn ferske i markedet.

Vi kjøper ukentlig slakt fra markedsregulator gjennom forsyningsordningen. Ukentlig så skjærer vi rundt 1500- 1800 storfe på Jæren. Over 700 storfe (over 30 prosent) av dette kommer fra andre aktører. Vi har gått fra ett til to skift for å øke produksjonen. Dersom det ser ut til å bli overskudd av et dyreslag, øker vi ofte bestillingene for å skape balanse. Dette har vært tilfelle i hele høst både for sau, lam og gris. Slaktingen har vært stor på våre slakterier og hos slakteriene som vi har mottaksansvar fra. Utvidelse av samarbeid med Røros slakteri har vært svært positivt og har ført til flere nye bønder og mer slakt i året som har vært. Røros passerer 1500 tonn for første gang i år 2022.

Vi skal bidra til å tømme reguleringslagrene av storfe (og gris) snarest, og storfe går mot underskudd allerede våren 2023. Vi har kapasitet til å tine både storfe og gris. Vi kan bekrefte at det er vår intensjon i Fatland å gjøre markedsreguleringen så billig som mulig for bøndene.

Vi er svært glade for det nå ses nærmere på alternativer til dagens telledato, dette vil kunne redusere behovet for innfrysing og at bonden vil få jevnt over høyere pris og lavere omsetningsavgift.

For å ta omsetningsavgiften ytterligere ned på storfe har vi vært tydelige på at vi kunne ha skjært ned dyret før innfrysing for å sikre høyere kvalitet og bedre pris på varene.

Det er gledelig at markedsregulator nå ser nærmere på dette innspillet. Dette betinger at prognosene viser at markedet vil komme i balanse, og at det er ledig skjærekapasitet som kan benyttes.

For gris har markedsbalansen totalt sett vært noe bedre gjennom året, og 2023 prognoseres med noenlunde balanse. Det som er utfordringen på gris er balanse i smågrismarkedet, og at vi «spiser hele grisen». Det er, og ser ut til også framover å være, overskudd av sider; bacon, grillribbe og ribbe. Utover dette er det manko. Vi lager fantastisk gode produkter av sidene, men salget og markedet kunne vært bedre. Her må vi jobbe med fortsatt produktutvikling og salg. Slakting av sau og lam har holdt seg bra hos oss. Vi gikk inn mot pinnekjøttsesongen uten nok råvarer på lager, og underveis i pinnekjøttsesongen kunne vi produsert mer dersom vi hadde fått tak i mer slakt. Vår spekematproduksjon, med 600 tonn ferdig pinnekjøtt (900 tonn råvare) i spissen, fenalår, og utbeina fenalår m.m er viktig for oss. At vi gjennom sauen og beitedyr kan nytte utilgjengelige vegetabiler og gjøre det om til fullverdig protein for folk, er fantastisk.

Det har vært et tøft og utfordrende år for oss i Fatland, men også for dere bønder. Samtidig har dette presset frem en god del prosjekter som skal bidra til å ytterligere styrke vår konkurransekraft betydelig i året som kommer. Vi arbeider svært aktivt med små og store kjøttprodusenter i Norge for å øke kjøttsalget i det norske markedet. Dette gjelder både på merkevarer, kjedenes egne merkevarer, lokalmat og nisjeprodusenter.

Dere leverandører til Fatland er en viktig del av oss for å lykkes. Uten dere ville ikke Fatland vært det vi er i dag, og uten dere kunne vi ikke gått inn i et nytt år med så mange oppgaver som skal løses, utvikles og driftes videre.

Når vi går inn i 2023 er jeg trygg på at vi har et godt utgangspunkt for å lykkes på veien videre. Dette fordi vi har vanvittig flinke bønder, og gode ansatte som også stiller opp. Takk til deg som står opp hver morgen og tar fjøsstellet. Vi er takknemlige for å ha dere som kunder og leverandører.

Vi vil ønske deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år!

Takk for et godt samarbeid i 2022!

Med vennlig hilsen

Anders Sørheim Hundseid

Konsernsjef, Fatland AS

Andre saker