download

Informasjon om Koronaviruset

Publisert 10.03.2020  kl 12:32

Oppdatert 07.12.2020  kl 13:56

Til kunder, forbruker og produsenter.

Fatland slakter, skjærer og produserer kjøttvarer som normalt, og vi har per dato ingen ansatte som har bekreftet Korona-smitte.

Vi har ansatte som har vært på reise, og som følger myndighetene sine karantenebestemmelser.

På det enkelte anlegg har vi et sterkt fokus på hygiene og gode rutiner. Råd om ekstra desinfisering av hender, og informasjon om myndighetsråd blir gitt på hver bedrift.

I tillegg begrenser vi reiseaktiviteten med offentlige transportmidler til det helt nødvendige.

Oppfølging av bønder vil fortsette som normalt. Kundebesøk blir også gjennomført som normalt.

Leveransesituasjonen synes trygg, ingen av våre leverandører har varslet om at de ikke kan levere råvarer eller innsatsmidler til oss.

Med 5000 norske bønder som leverandører er vi ganske lokale, og vi forventer å levere kjøttvarer som normalt i tiden som kommer.

Andre saker