Animal welfare and good behavior with respect and care tiny person concept. Veterinarian love and support for domestic pets, livestock, cow, pig or birds vector illustration. Happy and ethical farming

Avlivingskurs på Fatland Ølen for småfe, storfe og svin

Avlivingskurset mandag 20. mars er nå fult. Vi setter derfor opp et ekstra kurs tirsdag 21. mars klokken 19.00.

Ytterligere informasjon om kurset og påmeldingsinformasjon finner du under.

Vi inviterer alle dyreholdere til kurskveld i avliving på Fatland Ølen mandag 20. mars kl 19.00.

Kurset består av en teoretisk del, og en praktisk del, der vi går gjennom bedøving og avblødning. Målet med kurset er at du blir rustet til å vurdere når det er dyrevelferdsmessig rett å avlive ett dyr.

Vi ønsker at du sender oss en påmelding som inneholder navnet på deltaker og hvilke dyreslag bruket ditt har.
Deltakerbevis blir utdelt ved gjennomført kurs.

Det er lovfestet at dyr med sykdommer og skader som ikke kan eller skal behandles, skal avlives så fort som mulig slik at dyret slipper å lide. Regelverket stiller også krav om bedøvelse før avliving, samt krav til kompetanse hos den som benytter bedøvings- og avlivingsutstyr.

Påmelding sendes til

Hilde Håland telefon: 982 42 214  eller epost / Audun Økland telefon: 960 01 819 eller epost

Publisert 13.03.2023  kl 07:57

Oppdatert 23.03.2023  kl 08:40

Andre saker