Animal welfare and good behavior with respect and care tiny person concept. Veterinarian love and support for domestic pets, livestock, cow, pig or birds vector illustration. Happy and ethical farming

Avlivingskurs for småfe, storfe og svin

Avlivingskurs er viktig for god dyrevelferd. Rask og rett avliving av dyr som med tilstander som krever avliving, eller dyr som ikke responderer på behandling skal avlives forskriftsmessig. Det kan dette kurset hjelpe deg med å bli tryggere og bedre på.

Ytterligere informasjon om kurset og påmeldingsinformasjon finner du under.

Kurset består av en teoretisk del, og en praktisk del, der vi går gjennom bedøving og avblødning. Målet med kurset er at du blir rustet til å vurdere når det er dyrevelferdsmessig rett å avlive ett dyr.

Vi ønsker at du sender oss en påmelding som inneholder navnet på deltaker og hvilke dyreslag bruket ditt har.
Deltakerbevis blir utdelt ved gjennomført kurs.

Det er lovfestet at dyr med sykdommer og skader som ikke kan eller skal behandles, skal avlives så fort som mulig slik at dyret slipper å lide. Regelverket stiller også krav om bedøvelse før avliving, samt krav til kompetanse hos den som benytter bedøvings- og avlivingsutstyr.

Kontakt innmelding for løpende påmelding.

Vi kjører kurs når det er nok påmeldte til praktisk gjennomføring.

Publisert 13.03.2023  kl 07:57

Oppdatert 20.11.2023  kl 16:34

Andre saker