DSC 0236

Storfesatsinga i Rogaland

I prosjektet skal vi arrangere kveldsmøter, kurs, studieturer osv, samt at produsentene kan få gratis rådgivning.

Informasjon om prosjektet:

Det er for lite storfekjøtt i det norske markedet og vi må importere stadig mer for å dekke etterspørselen. Storfeprodusenter har mange og store utfordringer som hemmer en lønnsom drift.

I Rogaland har vi startet Storfesatsinga for å gjøre noe med dette som skal være et bonderetta utviklingsprosjekt. Målet er å øke storfekjøttproduksjonen. Målgruppa er alle som driver eller vil drive med storfe og som ønsker hjelp.

I prosjektet skal vi arrangere kveldsmøter, kurs, studieturer osv, samt at produsentene kan få gratis rådgivning. På denne måten kan bøndene få en mer rasjonell og lønnsom produksjon, og da kan storfekjøttproduksjonen øke.

Aktuelle tema som bønder kan få hjelp til:

•  Bygninger
•  Fôring og stell
•  Lønnsom drift og investeringer
•  Beitebruk og grovfôrressurser
•  Avl og genetikk
•  Dyrehelse
•  Gjødselhåndtering og andre miljøutfordringer

I Storfesatsinga jobber slakteriene, det offentlige, faglaget og en rekke kunnskapsinstitusjoner sammen for å gi råd til alle storfeprodusenter som ønsker det, kostnadsfritt.

Bak Storfesatsinga står faglaget Tyr, Rogaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Nortura, Primagruppen, Fatland og Fylkesmannen i Rogaland