DSC 8636

BRSV og BCoV: Send inn prøve når du har fått tilsendt prøveutstyr!

Materiell for uttak av enten melkeprøve eller blodprøve sendes ut til alle besetninger med mordyr mellom 1. september og 15. oktober.

Ammekubesetninger får blodprøveutstyr.

NB! De som har tatt prøve nylig kan vente til det nærmer seg ett år siden sist. Vi oppfordrer alle til å sende inn prøve fra sin besetning!! Analysene er gratis.

Les også: Tenk smitte og smittevern!

For å få jamn innsending av prøver til laboratoriet ønsker vi at prøvene sendes inn så snart som mulig etter at du har mottatt utstyret! Det bidrar til at arbeidsbelastningen med analysene blir bedre fordelt. Det er viktig for å kunne gi raskest mulig svar. Normalt vil svar foreligge i løpet av ca. 14 dager.

Det forventes mange tusen prøver til analyse de nærmeste månedene og forlenget analysetid må påregnes. Prøvene tas imot og analyseres fortløpende. Analyseresultat rapporteres til Dyrehelseportalen og Husdyrkontrollen når det er klart. Laboratoriet oppgir ikke analyseresultat på telefon før det er rapportert.

Alle melkeleverandører til Tine kan sende inn både melke- og blodprøver med tankbil.

Siste frist for innsending av prøver i 2019 er fredag 6.desember.

Spørsmål kan rettes til Harald Holm, tlf. 95 23 25 35, e-post: harald.holm@animalia.no