DSC 8031

Prisløype på storfe i Fatland høsten 2019

Storfeprisen i andre halvår er lagt opp slik at slaktingen skal bli relativt jevn uke for uke.

Dette er utfordrende med telledato 1. oktober, og i forbindelse med denne datoen er det et betydelig fall i avregningsprisen som kompenserer for verdien av å telle dyra.


Prisfallet på storfe er mindre i høst enn sist høst, og det vil gjøre det enklere å planlegge slaktingen.


Prisen på storfe settes med bakgrunn i endringer i engrospris og omsetningsavgift, og dette vil gjelde alle storfe. I tillegg er det endringer i kjøttfetillegget og vekt-tillegg som påvirker dere som driver med framfòring av kjøttfe.


Denne oversikten viser endringer i avregningsprisen, og årsaken til disse endringene:

Endring i avregningsprisen Endring  i omsetningsavgift Endring i engrospris
Mandag 5/8 + kr. 0,50 + kr. 0,50
Mandag 2/9 - kr. 0,50 - kr. 0,50
Mandag 30/9 - kr. 1,40 + kr. 1,00 - kr. 0,40
Mandag 18/11 + kr. 0,50 +kr 0,50

App-tillegg

I løpet av høsten lanserer Fatland en ny app og innmeldingsløsning på pc, der dere melder inn dyr via denne på en enkel og effektiv måte. Vi vil gi et pristillegg på storfe på kr./kg. 0,50 ved innmelding på denne app-en. Vi vil informere godt om dette når den er klar til bruk!

Vi tester nå løsningen og ønsker et begrenset antall testbrukere som vil prøve løsningen. Ta kontakt med produsentrådgiver Harald Pedersen, e-post, hvis du har lyst til å være testbruker.

Kjøttfetillegget

  • 26/8 reduseres kjøttfetillegget med kr. 1,00 (til 3,00 kr./kg.)
  • 30/9 reduseres kjøttfetillegget med kr. 1,00 (til 2,00 kr./kg.)
  • 2/12 øker kjøttfetillegget med kr. 1,00 (til 3,00 kr./kg.)

Endring på premiering på vekt

Fatland Kilo Pluss 350 og 300 reduseres også i høst. Dette tillegget gis bare på storfe i klasse R- og bedre, og vil få utslag for disse dyra. Grunnen til at vi tar ned dette tillegget er at vi nærmer oss en overproduksjon på storfe.

  • 12/8 fjernes tillegget på kr. 0,50 for dyr over 350 kg
  • 19/8 reduseres tillegget med kr. 0,50 for dyr over 300 kg. Fra denne datoen vil da Fatland kilo pluss 300 være kr 1,00