kalv

Endring i livkalvpris og huskeliste ved omsetning av kalv

Vi ønsker å minne om at alle kalver som blir omsatt som livkalv må være registrert med rett rase og fødselsdato i ku- eller storfekjøttkontrollen.

Ved avregning og fakturering av kalv blir opplysningene hentet fra kontrollene, dersom det ligger feil her vil du kunne få feil oppgjør for kalven din. Det må ligge riktig rasekode på både mor og far. Dersom det står ukjent rase vil det ikke være berettiget kjøttfetillegg på kalv.

Husk:

  • At alle kalvene har øremerker og er riktig registrert i storfe- eller kukontrollen.
  • Husk egenerklæringsskjema kalv. Skjema kan du få fra oss eller sjåføren din.
  • Fôringsdyr som skal ut av din region må følges av veterinærattest.
  • Veldig viktig at alle dyr ligger med riktig alder og rase!
  • Vi må unngå å omsette drektige fôringskviger. Vær obs på dette.
  • Kalven skal være avhornet, eller bekreftet kollet.
  • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr.
  • Kalven skal være frisk og trivelig, uten skader og sykdom.

Vi endrer høsten 2019 kalveprisen for sesongen:

Prisen på livkalv økte med 3 kr. per kilo i mai 2019. Nå går dette tillegget ned igjen, samt en ekstra reduksjon for å tilpasse prisen til slakteprisen.

Endring livkalvpris melkerase opp til 120 kilo

26. august: - 3,00 kroner
01. oktober: - 2,00 kroner

Endring livkalvpris kjøttfe

Lett rase: 16. september: - 3,00 kroner
Tung rase: 16. september: - 4,00 kroner