DSC 0236

Vi øker prisene i ku- og kalv-avtalen

For å sikre tilgang på kalv, setter Fatland opp prisene.

Fatland tar stadig større markedsandeler og opplever økt salg av storfekjøtt. Framover trenger vi tilgang på enda mer storfe.

Økt etterspørsel skal også komme våre dyktige produsenter til gode og vi øker derfor fra mandag 15. august KU Total-tillegget med 1 kr. per kg. til 3 kr. per kg.

Samtidig endrer vi det minste puljetillegget for kalv, slik at du ved levering av mellom 1 og 7 dyr får betalt 100 kr. per stk. Dette gjør vi for å sikre tilgang på nok kalv også i framtiden.

Fatland har svært konkurransedyktige vilkår, priser, bonusordninger og puljetillegg. Som Fatland-leverandør får du også tilgang til et dyktig rådgiverteam.

Her kan du se og laste ned Fatland sine gode bonuser og leveringstillegg

Fatland legger millionbeløp inn i OptiBiff-avtalen

KU Total-avtalen er en del av OptiBiff-avtalen, der du som totalleverandør får avtaletillegg på alt storfeslakt.

Fatland ønsker økt forutsigbarhet på leveranse av norskprodusert storfe, for å betjene våre kunder best mulig. Dette gir også økt mulighet til å optimalisere drift og logistikk. Millionene som ligger i avtalen skal utbetales til OptiBiff-produsenter i form av eksklusive bonusordninger. For deg som produsent betyr det bedre lønnsomhet!

OptiBiff-avtaletillegg er uavhengig av klasse, fettgruppe og kjønn. Her belønner vi alle kilo slaktede storfe gjennom året: Hver ku, hver kvige, hver okse og hver kalv. Vi håper enda flere produsenter ser nytten av dette og signerer en OptiBiff-avtale med oss.

Fatland tenker langsiktig og markedsrettet til felles nytte. Sammen blir vi enda bedre.

OptiBiff-tillegget utbetales for 12 mnd. ved slutten av året. Tillegget blir beregnet etter antall kilo levert storfeslakt for året. Avtalen gjelder levering/mottak av alt slakt.

Ta gjerne kontakt med én av våre dyktige produsentrådgivere:

Fatland Jæren:
Odd Ingebret Paulsen
Mobil 90 10 22 37
Send e-post

Fatland Ølen:
Bjørn Magne Stople
Mobil 98 24 22 10
Send e-post

Fatland Oslo:
Dag Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post